Návštěvníci si budou moci v rámci prohlídek například zahrát na nově naladěné a opravené varhany drážďanské firmy Jehmlich z roku 1858 v kostele Mistra Jana Husa v České Lípě, prohlédnout si unikátní expozici moderního skla Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova nebo si poslechnout Lomnický chrámový sbor v kostele svatého Mikuláše v Lomnici nad Popelkou.

„Kostely jsou velmi důležitými duchovními stánky v obcích a městech v našem kraji. Kvůli historickým okolnostem je tu sice vazba obyvatel k těmto místům slabší než ve vnitrozemí, přesto ale mnoho z nás i bezvěrců do kostela zamíří. Můžeme tu strávit chvíli o samotě, ztišit se v dnešní rušné době, ale i obdivovat architekturu těchto církevních staveb. Noc kostelů je příležitost navštívit i ty kostely, které nebývají celodenně otevřené,“ řekla krajská radní Květa Vinklátová.

Mottem letošní Noci kostelů je biblický žalm 104,19-23, v němž se praví: „Učinil jsi měsíc k určování času… přivádíš tmu, noc se snese… slunce vychází… člověk vyjde za svou prací.“ Přehledným průvodcem po programu a kostelích, které se do projektu zapojily, je web www.nockostelu.cz.