„Skálu prohlédl geolog a potvrdil, že na podestě pod utrhlým vrchem jsou uvolněné další balvany, které mohou spadnout. Hrozba sesuvu je tak aktuální,“ potvrdila Marta Schwarzbachová, starostka Jestřebí.

To obec, která dopředu avizovala, že bude usilovat o odstranění zbylé vrchní zvětralé části skály, staví do obtížné situace. „Potřebujeme hlavně sehnat finance na případný zásah při dalším odstraňování skály, na kterém závisí úspěch celé akce. Náš rozpočet na to nestačí,“ přiznává Marta Schwarzbachová.
Konat je ale třeba. Přímo pod skalním hradem se nachází několik rodinných domů a také poměrně frekventovaná místní komunikace.

„Podařilo se nám alespoň částečně zajistit bezpečnost obyvatel pod svahem. Velmi nám v tom pomohla firma SaM, která poskytla a nainstalovala betonové zábrany u komunikace. Zároveň Provodínské písky navozily písek na zmírnění energie padajících kamenů,“ popisuje provizorní opatření starostka.

Před týdnem se samovolně sesunula celá jedna třetina vyšší části skalní zříceniny hradu Jestřebí, i se zachovalými třemi zuby cimbuří. Ty jsou nenávratně pohřbeny pod ohromnou hromadou suti, která zatarasila okružní turistickou cestu.

Některé balvany se zastavily až o domy stojící pod kopcem s hradem. Kusy padajícího pískovce jen o několik minut minuly děti, které se scházely na pravidelný fotbalový trénink. Obec okamžitě vyhlásila přísný zákaz vstupu na svah pod hradem.