„Na straně, kde se nachází vyhlídka, lidem nehrozí žádné nebezpečí. Jedinou změnou oproti předchozím letům je, že návštěvníci nemohou hrad obcházet dokola, protože na okružní turistické cestě je stále navršená suť,“ předeslala starostka Jestřebí Marta Schwarzbachová.

Oblíbený turistický cíl musela nechat obec loni počátkem října uzavřít, protože se sesunula celá jedna třetina vyšší části pískovcové skály. Naštěstí tehdy nebyl nikdo zraněn a ani škody na majetku lidí, kteří bydlí hned pod zříceninou, nebyly velké. Protože však hrozilo akutní nebezpečí, že se zřítí další uvolněné skalní bloky, musela obec najmout specializovanou firmu, která odstranila dalších osmnáct tun pískovce.

„V současné době je vše již v pořádku. Skálu, a zejména její vrchní část, budeme navíc pravidelně velmi důkladně kontrolovat,“ ujistila starostka Schwarzbachová.

Skálu hlídají

V obecní kase ale bohužel není dostatek peněz, za něž by si Jestřebští mohli pořídit elektronické sondy, které by monitorovaly stav pískovcového masivu a včas by upozornily na případný další sesuv.

„Byla by to sice nejbezpečnější metoda, ale využijeme, na základě dobrých zkušeností, opět služby horolezců, kteří vylezou na skálu a přezkoumají, zda eroze nezpůsobily pukliny,“ doplnila Marta Schwarzbachová.

V současnosti z pod zříceniny zmizely betonové zátarasy a postupně se budou odvážet i valy písku, které měly chránit obyvatele a jejich nemovitosti před ohrožením.

Otevření zříceniny v Jestřebí jen přivítali. Za polední dva roky totiž pilně pracovali na rekonstrukci vyhlídky, nechali zde nainstalovat nové zábradlí, opravili schody a vstupní mříž, a to za pomoci šesti set tisícové dotace.

Obnoví cestu

„Chceme také postupně obnovit původní cestu na hrad, která vedla na jižním svahu. Pracovníci na veřejně prospěšné práce už odstranili náletové křoviny a do budoucna plánujeme podél cesty umístit lavičky, abychom vytvořili příjemné odpočinkové místo pro návštěvníky,“ dodala jestřebská starostka.