Lesní hřbitov založený v Novém Boru v letech 1907 až 1909 je natolik unikátní, že se po něm ptají i zahraniční turisté přijíždějící do sklářského města.
Lesnímu hřbitovu však ubírají na kráse neukáznění návštěvníci, a tak se odbor správy majetku Městského úřadu v Novém Boru musí zabývat i stížnostmi občanů, které se týkají hřbitova. „Právě jednu z nich řešíme,“ dokládá Miluše Svatoňová z odboru správy majetku. „Hřbitov se změnil v jakousi psí promenádu. Psi hlasitě štěkají, běhají bez vodítka, hřbitov znečišťují,“ cituje pisatele, který si přeje, aby byl hřbitov důstojným pietním místem.
Po městském úřadu požaduje, aby „zabránil vstupu psů na hřbitov a uvedl do patřičných mezí jejich majitele. “
„Stížnost jsme projednali se správcem hřbitova Václavem Šímou, o nápravu se snažíme,“ ubezpečuje vedoucí odboru správy majetku ing. Blanka Fialová. Řád pohřebiště nepovoluje vstup návštěvníků v doprovodu psů, upozorňují na to i cedule ve vývěsní skříňce hřbitova.
„Papírové, které jsem v pátek dala na hřbitovní branky, někdo o víkendu ukradl, proto necháme udělat plastové a umístíme je při vstupech na hřbitov.“ Vzhledem k rozloze veřejně přístupného lesoparku není v silách správce, aby byl v patách každému. Nemluvě o tom, že se i četná jeho upozornění míjejí účinkem. Totéž platí pro vsypovou loučku, kam příchozí bezostyšně šlapou, ačkoliv cedule varuje před vstupem osob a v celém světě každý kultivovaný člověk ví, že do těchto míst se nevstupuje.
Pomáhá jim městská policie. „S velitelem Jiřím Zemancem jsem se už dohodla na častějších víkendových kontrolách na hřbitově,“ doplňuje Blanka Fialová.
Spolupráci s městskou i státní policií dokládá příkladem z loňského roku, kdy se podařilo usvědčit pachatele, kteří na hřbitově ve velkém kradli a do sběru vozili kovové vázy a lucerny. Protože škoda přesáhla pět tisíc, bylo jejich počínání kvalifikované jako trestný čin.
Borový les rozprostírající se na ploše bezmála osmi hektarů byl postupně upravený na lesopark s velkým množstvím rododendronů, azalek a dalších rostlin vytvářejících keřové patro. Hřbitov je rozdělený do mnoha polí oddělených cestami, jsou na něm postavené nákladné kaple a hrobky z meziválečného období, ale převažují hroby poválečné. V souladu s novým trendem v pohřbívání je jeho součástí urnový háj a vsypová loučka.