Ten byl jedním ze zakládajících členů českolipského Občanského fóra a načas i jeho mluvčím. O tom, jak se naplnily jeho představy od roku 1989, o osobním pohledu na současnou komunální politiku a jak se dnešní stav ve společnosti odráží v mezilidských vztazích, se dočtete v následujícím rozhovoru.

Co jste očekával od revolučních změn?

Hlavně jsme všichni doufali, že diktatura je u konce s dechem, že už dlouho nevydrží. A snažili jsme se k tomu aspoň maličko přispět. Jinak jsme byli spíše ve vleku událostí, které se valily tak rychle, že jsme sotva stačili reagovat. Co převládalo v prvních dnech, byly spíše obavy. Co chvíli se objevila nějaká poplašná zpráva, že se někde shromažďují tanky nebo že se chystá zatýkání aktivistů vznikajících občanských fór. Českolipské OF tak z opatrnosti zpočátku fungovalo v jakési poloilegalitě.

Nezapomínejme navíc, že Česká Lípa je co do poměrů maloměsto, tehdy i dnes s velmi konzervativní atmosférou. A tak například i v době, kdy v Praze by to už bylo naprosto nemyslitelné, nutili na školském odboru zdejšího ONV zaměstnance, aby se připojili k písemnému odsouzení studentské demonstrace na Národní třídě. Doopravdy jsme si oddychli vlastně až po zvolení Václava Havla prezidentem republiky 29. prosince 1989.

Tehdy jste neměli žádné zkušenosti z praktické politiky, učili jste se za pochodu, improvizovali a věřili, že vše bude lepší. Byla díky tomu politika férovější?

To je pravda. V městském zastupitelstvu se dařilo leccos prosadit čistě podle zdravého rozumu, i když usnesení třeba mělo nějakou tu formální chybičku. Dnes bychom se v takovém případě dozvěděli, že usnesení je v rozporu s paragrafem tím a tím té a té vyhlášky, a nelze je tudíž přijmout. Návrhové komise se v začátcích dost zapotily, protože návrhy usnesení skutečně tvořily na základě předchozí diskuse zastupitelů.

A nikdy se nevědělo dopředu, které usnesení projde, hlasovalo se ne podle politické příslušnosti nebo předem dohodnuté většiny, ale podle nejlepšího vědomí a svědomí toho kterého zastupitele. I jednotlivci měli více šancí prosadit nějaké usnesení, když měli dobré argumenty a dovedli ostatní přesvědčit.

V komunální politice jste zůstal. Jak se za dvaadvacet let změnila?

Dnes jsou samozřejmě jednání zastupitelstva formálně daleko lépe připravená, ovšem také se více kalkuluje, zda pro to či ono usnesení se podaří získat potřebnou nadpoloviční většinu hlasů. Pokud ne, může se stát, že příslušný návrh se ani nepodá, i když by mohlo jít o prospěšnou věc. Více se také v zastupitelstvu projevují různé soukromé zájmy, zejména vlivné sportovní organizace lobbují za drahé investice, ač městská pokladna na tom není nejlépe a rozpočet se každoročně sestavuje hlavně tak, že se škrtá a škrtá.

Profesí jste dětský psycholog. Jak se současné sociální napětí a celkově „blbá nálada“ ve společnosti odráží v mezilidských vztazích, v rodinách?

Bojím se, že dnes už to není jen blbá nálada. Ta může vzniknout i bez nějakých vážnějších vnějších příčin. Jenže dnes už tu ty příčiny jsou. Zejména zhoršující se sociální situace celých skupin obyvatelstva. Vždyť máme skoro půl miliónu nezaměstnaných a desítky uchazečů o jedno pracovní místo. Některé z nově přijatých zákonů jejich situaci ještě zhorší. Zejména chudší rodiny mají méně a méně peněz, a přitom stále přibývá toho, za co se musí platit. Poplatky ve zdravotnictví, stále rostoucí ceny energií, v souvislosti se změnami v DPH i cen potravin a dalšího zboží, úvahy o školném, a celá řada dalších.

Samozřejmě, že to ke klidu v rodinách nepřispívá. Roste napětí v mezilidských vztazích, lidé jsou podráždění, přibývá vzájemných střetů, napadání, agresivity, v rodinách, na ulicích, na silnicích. Všeho navíc s chutí zneužívají extrémistické skupiny, jež vycítily svou šanci, štvou chudnoucí proti těm úplně na dně, kteří se ze zoufalství dopouštějí zoufalých věcí.

Na druhé straně sílí nejrůznější občanská hnutí, a nejen u nás, v celém světě, která nejsou spokojena se současným stavem toho světa, se současným stavem demokracie a pouštějí se do zápasu o změny. Někdy to skoro vypadá, jako bychom se kruhem vraceli o těch 22 let zpátky, příkladem je nedávná teplická demonstrace proti smogu a ničení životního prostředí. Ale protože nic se nikdy neopakuje doslova, máme asi před sebou změny možná netušeným směrem. Doufejme, že k lepšímu.

Když se vrátíme k očekáváním, splnila se ta vaše osobní?

Jako většina ostatních jsem si přál hlavně návrat demokracie. To se mi jistě splnilo, to se splnilo nám všem. Jen jsme nevěděli, že demokracie mohou být různé. Pro mě byla ideální doba od revoluce do voleb v červnu 1992. Tehdy se zdálo, že navážeme na to nejlepší z odkazu prvorepublikové masarykovské demokracie.

PHDr. Miroslav Hudec

•dětský psycholog, od r. 1991 je ředitelem Pedagogicko psychologické poradny pro děti a mládež v České Lípě

•veřejně se angažoval už před listopadem 1989 především v ochraně životního prostředí

•v prosinci 1989 byl jedním ze zakládajících členů Občanského fóra v České Lípě a načas i jeho mluvčím

•od r. 1990 je zastupitelem v České Lípě, vyjma přestávky 2002-2006