Předsedkyně jejich klubu Romana Žatecká vyčetla radnici, že jako zástupci demokratických stran podporují cenzuru v městských novinách. Kontrolou informací si mají udržovat politický monopol jako součást mocenských struktur.

ČTĚTE TAKÉ: Zákopová válka. Opozice chtěla odvolat vedení České Lípy

Impulsem k takovému prohlášení byl v lednu zamítnutý návrh na to, aby všech osm politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu mělo rovnoprávný a vyvážený přístup na stránky radničního periodika.

Jeho novou koncepci vytvářel poradní orgán českolipských radních komise pro komunikaci s veřejností.

Její předseda Tomáš Hudec (TOP 09) vydal následující prohlášení, které zveřejňujeme v nezkrácené verzi:

„Komise pro komunikaci s veřejností se důrazně ohrazuje vůči nepravdivému prohlášení zastupitelky Mgr. Romany Žatecké za ČSSD o praktikování cenzury a nerovného přístupu zastupitelských klubů v Městských novinách.

Městské noviny mají dle názoru komise přinášet veřejnosti zejména praktické informace o dění ve městě, zejména pak informace z jednotlivých odborů městského úřadu a orgánů samosprávy (dále nemocnice, úřad práce, apod.), podporovat prostřednictvím pozvánek kulturní, sportovní a spolkový život města, přibližovat občanům jeho historii a osobnosti. Představitelé vedení města z jakékoliv politické strany jsou v článcích citováni z titulu své funkce a odpovědnosti, nikoliv jako prostředek určený pro sebeprezentaci. Názory ostatních politických klubů jsou prezentovány v článcích o rozhodnutích zastupitelstva.

V loňském roce komise hledala při tvorbě nové koncepce nejvhodnější způsob, jak zabezpečit rovnoměrné zastoupení názorů všech českolipských zastupitelských klubů v Městských novinách a došla k závěru zavést speciální rubriku „Názory Diskuse Dotazy“.

V každém čísle měsíčníku je tak rezervován prostor pro minimálně 2-3 příspěvky zastupitelských klubů s tím, že harmonogram byl určen losem na listopadovém zasedání komise.

Tento prostor přináší klubům jistotu zveřejnění doručeného příspěvku v termínu do data uzávěrky příslušného vydání. Každý klub je v harmonogramu zastoupen třikrát.

Ačkoliv jsme limitováni prostorovým rozsahem rubriky, nic nebrání iniciativě zasílání dalších příspěvků mimo stanovený harmonogram, ať už od zastupitelských klubů nebo jednotlivých zastupitelů. Konkrétně sociálnědemokratičtí zastupitelé tuto možnost v letošním roce využili již třikrát (1 x dle harmonogramu, 2 x mimo něj) prostřednictvím zastupitelů Ing. Jaromíra Štrumfy (1 a 2/2012) a Ing. Petra Mášky (2/2012).

Všechny tři příspěvky byly zveřejněny v papírové verzi novin, a to v nezkrácené podobě, i když v jednom případě nebyl dodržen maximální rozsah příspěvku.

V případech, kdy nebude možné příspěvek mimo harmonogram z prostorových důvodů zveřejnit, nabízíme zastupitelům možnost umístit jej na internetovou verzi Městských novin, kde bude zanedlouho spuštěna podobná rubrika.

Snažíme se ve spolupráci s redakcí oslovovat jednotlivé zastupitele i pro tematické přílohy Městských novin, poprvé v letošním roce jsme při přípravě dubnového vydání dali všem zastupitelům možnost vyjádření k tématu Banco.

Ke stanovenému termínu jsme obdrželi vyjádření od více než poloviny zvolených zastupitelů napříč politickým spektrem.

Jako komise trváme na dodržování demokratických principů a zásad, které dle našeho názoru v případě Městských novin porušovány nejsou.

Jsme ochotni vést diskusi o dílčích změnách koncepce na základě podnětů veřejnosti i jednotlivých zastupitelských klubů. Do dnešního dne, a to ani po několika měsících trvání nové koncepce, žádné konkrétní podněty, mimo tohoto osočování z cenzury, komise neobdržela.“