Prohřešky se týkaly skladování potravin s prošlým datem minimální trvanlivosti společně s ostatními potravinami, skladování dodatečně zamrazených, neoznačených potravin společně s ostatními. „V letošním roce se zaměříme také na kontroly venkovních hracích ploch s provozovatelem, jejichž součástí bude i vyšetření písků z hlediska mikrobiologického znečištění a chemického složení. Stejně jako loni budeme provádět kontroly ověření jakosti pitné vody na akcích letní dětské rekreace, kde není napojení na veřejný vodovod,“ dodává Kateřina Hochmalová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Blokové čištění.
V České Lípě začalo každoroční blokové čištění komunikací