Pětkrát byla nařízena likvidace potravin, dvakrát bylo nařízeno provedení sanitace v provozovně, jedenkrát byl pozastaven výkon činnosti do doby odstranění závad, jedenkrát bylo nařízeno pozastavení výkonu činnosti na dobu dvou dnů a dvakrát bylo nařízeno okamžité uzavření provozovny na dobu dvou dnů.

Jak uvedla tisková mluvčí KHSLK Zuzana Balašová, nejčastějšími zjištěnými nedostatky bylo neudržování provozovny v čistotě, nedodržování zásad osobní a provozní hygieny, neodpovídající stavebně technický stav a nedostatek oddělených pracovních ploch, nevhodné skladovací podmínky potravin, skladování vzájemně neslučitelných potravin a potraviny s prošlým datem spotřeby.

„Kontrolní činnost v provozovnách společného stravování je prováděna podle plánu kontrolní činnosti, dále na základě výsledků předchozích kontrol, aktuální epidemiologické situace a konkrétních podnětů. Minimální četnost kontrol jednotlivých typů provozoven vyplývá z kontrolního plánu a je závislá na míře rizika, souvisejícího s prováděnou činností,” vysvětlila Balašová.