Zaměříme-li se na náš region, potažmo na okres Česká Lípa, tak ani tady nebyla o takové situace nouze. Přenesme se na konec největšího válečného konfliktu a pokusme se pochopit onu dobu. V letech 1943 –1945 si byla německá branná moc nucena přiznat, že na celou válečnou mašinérii nestačí sama.

„V roce 1943 se zejména k Wehrmachtu přidali takzvaní východní dobrovolníci. Šlo především o zajaté vojáky Rudé armády, kteří byli ochotni připojit se k otevřenému národnostnímu boji proti stalinskému režimu,“ prozradil Radek Andonov, člen regionálního Vojensko-historického spolku Lužice s tím, že od roku 1941 se tito muži prvotně využívali jako pomocní dobrovolníci – řidiči, strážní, vozkové nebo nosiči.

V roce 1943 se s vyhlášením totální války situace rapidně změnila. Dobrovolníci se začali začleňovat do takzvaných východních praporů a dělit dle národností.

Verboval bez rozdílu národnosti

„Nejvíce byli v německé branné moci zastoupeni Rusové, Ukrajinci, Turkestánci, Gruzínci, Estonci a Lotyši. Kromě těchto národností na straně Wehrmachtu operovaly velké kozácké síly,“ doplnil Andonov.

Odhady nasazených východních dobrovolníků se pohybovalo okolo miliónu vojáků. Nejznámější dobrovolnickou osobností byl bývalý generál Rudé armády Andrej Andrejevič Vlasov, který se v roce 1942 stal zajatcem Wehrmachtu a v zajetí začal vystupovat proti Stalinovi. Tohoto si povšimli němečtí důstojníci, kteří prosadili na jaře 1943 vznik několika východních praporů.

„Generál Vlasov byl Rus, a tak se snažil získávat zejména dobrovolníky stejné národnosti. Těmto vojákům se říkalo vlasovci, a to mnohdy bez rozdílu národnosti,“ upozornil Radek Andonov. Na podzim 1944 vznikly dvě divize takzvané Ruské osvobozenecké armády (ROA). Šlo o 1. divizi ROA a 2. divizi ROA. 3. divize ROA měla být budována následně, existovala jen formálně na papíře a nikdy nebyla sestavena.

1. divize ROA byla bojeschopná v březnu 1945, k nasazení došlo 13. dubna 1945 na řece Odře. Radek Andonov poukázal na velmi zajímavou skutečnost: „Nasazení nebylo úspěšné, a tak se části divize přesouvaly ze Saska do Sudet, kde toto vojsko tábořilo u děčínského Sněžníku. Po tomto nasazení se část raněných vlasoveckých vojáků doléčovalo v sanatoriu v Martinově údolí u Cvikova.“

Některé nechali na holičkách

Velení 1. divize ROA vypovědělo poslušnost Wehrmachtu a divize ustupovala dále na západ. Přišla výzva, aby se divize začlenila do obrany v prostoru Nový Bor, k tomu však již nedošlo, protože se divize postupně přesunula do středních Čech a později se zapojila do Pražského povstání po boku povstalců.

Co se stalo s raněnými vlasovci v Martinové Údolí u Cvikova? „Přišel 8. a 9. květen 1945 a tito dobrovolníci zůstali ponecháni vlastnímu osudu. Jaké byly jejich další osudy, to se již nedozvíme. V poválečné době se v kraji objevovali podivní muži hovořící slovanským jazykem a v německých uniformách, dokonce docházelo ke střetům s bezpečnostními složkami státu. I tak mohl vypadat osud této podivné vojenské složky,“ říká k posledním dnům války na Českolipsku Radek Andonov.

Na naše území nezavítali jenom ruští východní dobrovolníci, ale i z okupovaného Polska čtyři turkestánské pracovní prapory. Tito dobrovolníci na Liberecku budovali protitankové uzávěry a okopy proti postupující Rudé armádě. Jeden z pracovních praporů skončil svou pouť na Českolipsku a osud jeho příslušníků není dodnes objasněn. Nedaleko Jestřebí bylo nalezeno několik desítek kusů osobních identifikačních známek turkestánských dobrovolníků.

Jak by asi vypadala obrana 1. divize ROA v prostoru Nového Boru? „Divize byla silně přečíslena, na tehdejší dobu údajně disponovala impozantní silou šestnáct až osmnáct tisíc mužů i těžší technikou. Motivace vlasovců však již byla jiná, někteří neměli co ztratit, ale mnozí nechtěli jít proti proudu dění,“ dodal na závěr Radek Andonov.

Tomáš Mařas