K přiblížení práce lesníků a rozvoj podnikatelských aktivit obyvatel bývalého vojenského prostoru Ralsko má pomoci nově vzniklé informační centrum v této lokalitě.
Infocentrum slouží již více než měsíc veřejnosti a ta jeho fungování vnímá velmi pozitivně. „Líbí se mi, že sem, do infocentra, můžu zajít i s dětmi a něco se tu pro ně najde. Rozhodně to pomůže ke zviditelnění této oblasti a její propagaci,“ míní Lukáš Podolák, který tuto oblast podle svých slov navštěvuje velmi často.
S návštěvností informačního centra je spokojen i ředitel mimoňské divize Vojenských lesů a statků (VLS) Jiří Janota. „V průběhu víkendu se návštěvnost pohybuje okolo 130 až 150 příchozích a v pracovních dnech je to zhruba 30 až 40 lidí. Počítáme s větším nárůstem zejména o prázdninách.“
Zájem o informační centrum je po poměrně krátké době jeho fungování i mezi cizinci. „Centrum již navštívili turisté například z Německa, Polska, Nizozemí, Anglie a také z Ruska. Proto jsme se rozhodli v budoucnu přizpůsobit programové vybavení a část prezentace i v jiných jazycích,“ vysvětlil Jiří Janota. VLS rovněž hodlá zajistit propagační letáky v němčině a angličtině.
Infocentrum by mělo přivést do této oblasti větší počet návštěvníků a tím také napomůže rozvoji podnikatelských aktivit místních občanů.
Kolem infocentra vede velmi oblíbená cyklotrasa, která turisty zavede ke stanici pro handicapované živočichy. Tato stanice je zařazena do exkurzí pro školní kolektivy, které navštíví bývalý vojenský újezd. „V budoucnosti nevylučujeme možnost rozšíření našich aktivit pro širší veřejnost. V současné době jsme se zaměřili především na práci s mládeží,“ uzavřel Jiří Janota.