Peníze z dotačního programu Obchůdek 2021+ zamířily i letos do obcí do tisíce obyvatel, případně i větších obcí, v jejichž místních částech žije méně než tisícovka lidí a na jejichž území se nachází nejvýše jedna maloobchodní prodejna s převahou prodeje potravin a nápojů.

„V programu bylo stejně jako v předchozím roce k dispozici 4,4 milionu korun. Částku 3,8 milionu poskytlo ze svého rozpočtu ministerstvo průmyslu a obchodu,“ uvedl Jiří Ulvr, člen rady kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Podnikatelé či obce, které tyto prodejny provozují, mohli žádat o dotaci do 20. února. Celkem se sešlo 47 žádostí v celkové výši 5 134 378 korun. „Všichni žadatelé splnili potřebné podmínky, vzhledem k převisu požadované částky o téměř tři čtvrti milionu bylo nutné výše příspěvků pokrátit,” doplnil Ulvr.

Velikonoce u muzea.
Prohlídka kaple, muzea i kreativní dílny. V Mimoni oslavili velikonoční svátky

Žadatelé mohou dotaci využít například na mzdové výdaje, na nájem, vytápění, osvětlení, telekomunikační služby a obsluhu bezhotovostních plateb, pořízení neinvestičního majetku a nově i na výdaje za služby související s bezobslužným provozem prodejny.

„Venkovské prodejny nejsou jen místem, kde si člověk obstará běžný nákup, ale často je to i centrum setkávání zejména starších obyvatel. I proto má rozhodně smysl tyto prodejny na venkově zachovat, a právě dotační program Obchůdek 2021+ tomu výrazně pomáhá,“ dodal radní Ulvr