Česká školní inspekce se před časem zajímala o dění na Základní a Mateřské škole pod Ralskem v Mimoni. Kontrola dorazila kvůli podezření ze šikany dítěte jednou z učitelek.

Matka údajně šikanovaného chlapce nejprve žádala o přeřazení syna do jiné třídy. Protože jí škola nevyhověla, obrátila se na Českou školní inspekci. „Její syn nechtěl ani chodit do školy, učitelka ho prý šikanovala," říká známá matky, která si nepřála uvést své jméno, redakce Deníku jej však zná.

Česká školní inspekce (ČŠI) při květnové kontrole zjistila, že ředitel školy neuskutečnil po výsledku první stížnosti všechna možná opatření, která by vedla k uklidnění situace mezi třídní učitelkou a stěžovatelkou. Další pochybení bylo podle ČŠI v tom, že vzdělávací problémy žáka prokazatelně neřešila pedagogická rada.

S ředitelem školy se redakci nepodařilo spojit. Zjištění inspekce však řešila také rada města Mimoň, které je zřizovatelem školy. „Ano, řešili jsme to. Ředitel školy nepochybně polevil, byl za to potrestán a následně všechny chyby byly napraveny," říká starosta Mimoně František Kaiser.

Školní inspektorka Blanka Hornová ve zprávě o výsledku šetření stížnosti uvedla například toto: „Třídní učitelka prováděla z nepochopitelných důvodů v době, kdy byla pověřena vykonáváním dohledu ve školní jídelně, „třídnické práce" s dotyčným žákem (prozkoumávala jeho školní tašku, hledala domácí sešit s úkolem), navíc bylo zjištěno, že žák byl ponechán ve třídě po určitou dobu sám bez dohledu. O důvodu zdržení svého syna ve škole nebyla včas informována matka, která na něho čekala před školou přibližně dvacet minut."

Inspektorka ve zprávě navrhla, aby byl stěžovatelčin syn přeřazen do jiné třídy. Nakonec tak vedení školy přece jen učinilo a žák, který chodí na první stupeň, se dostal k jiné třídní učitelce. „Já k tomu řeknu jen to, že nyní je náš syn přeřazen do jiné třídy a jeho výsledky se výrazně zlepšily, stejně tak chuť chodit do školy," říká maminka chlapce, který měl být obětí šikany.