Mimo jiné kontrolovali služební jízdy i dodržování pracovní doby. Inspektorát přitom nešetří chválou. „Absolutně všechno tam mají v pořádku, skoro se mi chce říct, že vzorně," říká Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor Oblastního inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj.

Pod palbou otázek se ocitl především ředitel strážníků Lubomír Mery, který předával kontrole dokumenty za všechny zaměstnance.

Pracovníci inspektorátu například kontrolovali to, zda jsou strážníci řádně proškoleni i zda prošli povinnými zdravotními prohlídkami. „Pečlivě prozkoumali také knihu jízd a povolování jednotlivých výjezdů, ke kterým strážníci používají služební vozidlo, včetně vyúčtování, posvítili si také na řádné vyplácení nočních služeb a svátků," popisuje mluvčí českolipské radnice Kristýna Brožová.

Kromě ředitele městských strážníků inspektoři hovořili také se samotnými strážníky. Potřebné podklady dodávali ke kontrole i pracovníci českolipského městského úřadu. I spolupráci s nimi Kalvoda velmi chválí. „Jak paní starostka, tak pan ředitel městské policie poskytovali při kontrole našim inspektorům příkladnou součinnost," dodává Kalvoda.