S Jurajem Ranincem, který má investice na starosti, jsme si povídali, v jaké fázi jsou právě teď, na konci prvního pololetí, ty největší a nejdůležitější akce, které letos radnice připravuje nebo realizuje.

Kdy bude zahájená rekonstrukce školního pavilonu D v areálu Pod Holým vrchem? Ta představuje už poslední etapu přestavby a modernizace Speciální školy Jižní, kterou navštěvují zdravotně handicapované děti.

Aktuálně probíhá výběr dodavatele stavebních prací, zároveň ale už máme na další rok připravenou i rekonstrukci pavilonu F, který je tím posledním neopraveným v objektu školy. Protože se u pavilonu D jedná prakticky o jeho demolici a výstavbu zcela nového pavilonu s dvojnásobnou kapacitou, nemůžeme očekávat, že stavební práce budou kompletně dokončeny v letošním roce. Předpokládáme, že pracovat se začne v létě a nového funkčního pavilonu se děti dočkají v první polovině roku 2017. Od 1. září 2017 v novém školním roce by tak nový pavilon D měl začít sloužit handicapovaným dětem.

Vloni se podařilo díky dotacím zateplit několik dalších mateřských škol a novotou září i fasáda základní školy na Slovance. Jak to vypadá s přípravou stavebních prací na ZŠ Jižní, která je další v pořadí, kde chce město investovat do celkového zateplení?

Na základní škole Jižní nás zdaleka nečeká „pouhé" zateplení objektu a výměna oken. Tato pavilonová škola se potýká s mnoha technickými problémy, jako jsou například statické poruchy. Ty sice nijak neohrožují samotnou stabilitu budovy, ale před zahájením prací je musíme vyřešit. Stejně jako zastaralé rozvody veškerých inženýrských sítí a zcela nevyhovující stav atria uprostřed objektu, který by do budoucna měl sloužit všem žákům školy. V současnosti je prostor natolik poškozený, že není možné ho bezpečně využívat. Proto jsme zvolili postupnou projekční přípravu obnovy tak, abychom dokázali určit, které práce mohou probíhat za provozu školy a které si vyžádají jeho omezení. Celá revitalizace školy tak bude nepochybně záležitostí na několik dalších let a zateplení by mělo být tou pověstnou „třešničkou na dortu".

Když už se bavíme o školách, nesmíme zapomenout ani na revitalizaci hřiště na Severu, na kterou jsou v letošním rozpočtu vyčleněny 4 miliony korun. Kdy a co všechno se tam má pro školáky vybudovat?

U základní školy na sídlišti Sever plánujeme rozsáhlou modernizaci zastaralého školního sportovního areálu. K před časem rekonstruované krátké běžecké dráze přibyde moderní atletický ovál, víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem, menší fotbalové hřiště s trávníkem a zavlažovacím systém a další doplňková malá sportoviště. To vše umožní komplexní výuku tělesné výchovy.

Jak pokračuje příprava venkovního bazénu?

Příprava stavby venkovního bazénu u Sportareálu je jednou z našich největších a nejvýznamnějších investic pro další období. Intenzivně proto nyní připravujeme projektovou dokumentaci a zároveň pracujeme na přijetí změny územního plánu, která je pro povolení této stavby nezbytná. Veškeré kroky, které v této záležitosti nyní činíme, směřují k tomu, aby v horizontu zhruba dvou let měli obyvatelé České Lípy důstojné venkovní koupaliště.