V úvodu besedy vyprávěl studentům, jaké byly začátky a průběh jeho podnikání, než se stal europoslancem, jak budoval firmy a získával zkušenosti, které mu podnikání přineslo. Zmínil také důležitost a podporu Start-up, podporující mladé a začínající podnikatele a inspiroval studenty možnostmi stáží v Bruselu.

Popsal svou cestu, jak se stal europoslancem, co v rámci svého mandátu prosazuje a na čem pracuje. Plynule přešel k velmi zajímavým tématům věnujícím se české ekonomice, postavení České republiky ve světě a v Evropě, možnostem využití Evropských fondů a jak vidí vývoj a budoucnost Evropské unie.

V rámci besedy měli studenti velký prostor na dotazy, které se týkaly nejrůznějších témat od minimální mzdy, přijetí eura až po nejoblíbenější trávení volného času. Besedu ukončil s přáním, aby studenti využívali kritické myšlení, ověřovali si informace a přemýšleli v širších souvislostech. Studenti besedu hodnotili jako nejzajímavější v letošním roce a odnesli si velmi zajímavé a motivují poznatky. Další kroky pana poslance vedly na pracovní oběd se zastupiteli města Česká Lípa.