Celkem již bylo rozděleno více než šest set tisíc korun, nejvíce předloni 188 700 korun, a vloni na 6. hejtmanském plese v Novém Boru jsme rozdělili devadesát pět tisíc korun mezi Dětský domov, Základní a Mateřskou školu v Krompachu, Domov důchodců ve Sloupu v Čechách a Léčebnu respiračních nemocí ve Cvikově.

Více než 120 000 korun vynesl letošní již 7. hejtmanský ples, který se v sobotu konal za účasti krajských radních, starosty a místostarosty Jablonce Petra Beitla a Petra Tulpy, primátora Liberce Jana Korytáře, generálního konzula Ruské v Karlových Varech Sergeje Ščerbakova, honorárního konzula ČR v Kanadě Jerry Jelinka a dalších vzácných hostí v Eurocentru v Jablonci nad Nisou.

Hejtman Stanislav Eichler předal ještě v průběhu plesu šeky na částku 60 350 Kč ředitelce Diakonie Českobratrské církve evangelické – středisko v Jablonci nad Nisou, Michaele Albrechtové a ředitelce Základní školy Liberecká v Jablonci nad Nisou Heleně Pletichové.

„Děkuji všem představitelům partnerských měst plesu – Jablonci nad Nisou, Liberci, Tanvaldu, Semilům, Turnovu a České Lípě, dále firmám z Libereckého kraje a samozřejmě také účastníkům plesu, kteří se na přípravě a průběhu úspěšného hejtmanského plesu podíleli a přispěli tak k významné finanční podpoře dvou organizací, které pečují o děti, seniory či nemocné lidi,“ doplnil hejtman Eichler.

K tanci a poslechu hrál až do nedělního rána orchestr Bohemia Universal Band a jako hosté večera vystoupili a ovace sklidili Petra Janů a Roman Vojtek se svými dvěma kolegyněmi z divadla. Celým večerem provázel Honza Žíla.