Vzácná svědectví o dobách minulých se našla na křižovatce ulic Lidická a Cvikovská, kde odborníci objevili množství keramiky a uhlíků. Na náměstí Míru odhalili několik let starý kamenný trativod. „Bez těchto starých inženýrských sítí, kterými naši předkové přiváděli vodu do kašen a naopak odváděli odpad, by jakékoliv větší město mohlo v minulosti jen stěží fungovat,“ vysvětlil už dříve Brestovanský.

Asi nejzajímavějším objevem byly kamenné základy severní brány v ulici Zdislavy z Lemberka. Přes dva metry široké zdivo bylo součástí městského opevnění v dobách středověku. V jámě před branou archeologové našli také obětinu v podobě skeletu býčka. Na seznam zajímavých nálezů lze zařadit i základy kamenné kašny, kterou je možné nalézt na mapách před rokem 1843, nebo pískovcový trativod. Ten odborníci po odkrytí a zakreslení rozebrali.

RADOST BADATELŮ

Vůbec první plošný archeologický výzkum probíhá v Jablonném v Podještědí od roku 2017. „Jsem rád, že máme možnost pracovat na záchraně a zároveň dokumentovat nejstarší dějiny tohoto místa. Výsledky výzkumu budou využívat generace badatelů po mnoho dalších století,“ míní Brestovanský.

Už předloni tu archeologové objevili stovky let staré pozůstatky budov či fragmenty historických cest, minci z napoleonského období nebo část zachovalého dřevěného vodovodního potrubí, které zhruba před pěti sty lety přivádělo vodu do centra města. Všechny objevy chtějí archeologové v budoucnu představit místním i návštěvníkům města, které je spojené zejména se životem svaté Zdislavy. Na bádání v centru města poslal Liberecký kraj bezmála 4,5 milionu korun.

„V Jablonném v Podještědí jsme předpokládali významné nálezy, proto jsme uvolnili na archeologický výzkum poměrně mimořádnou částku. Tyto předpoklady se také potvrdily,“ říká krajská radní pro kulturu a památkovou péči Květa Vinklátová.

V letošním roce je v plánu odkrytí nejstarších středověkých dřevěných konstrukcí naproti Dominikánskému náměstí, odkryv středověké dřevěné konstrukce a kamenného trativodu na Náměstí Míru a či kamenných pozůstatků jižní středověké brány v Lidické ulici.

Výzkum provází rekonstrukci frekventované silnice, na kterou získal Liberecký kraj dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Akce za více než 43 milionů korun bude pokračovat letos, kdy je třeba dokončit úsek přes náměstí.