Šlo o dvoudenní intenzivní kurz zejména pro učitele základních škol, ale také pro sociální pracovnice i veřejnost. Seznámili se na něm s romskou historií, jazykem a kulturními odlišnostmi. Zajímavé bylo přestavení příkladů dobré praxe a metod, jak s romskými žáky pracovat.

Během semináře se mohli účastníci zapojit do otevřené diskuse a sdílet své zkušenosti s romskými dětmi.

Proč děti vodí starší sestra, a ne rodiče?

Semináře, který byl zcela zdarma, se zúčastnilo 17 účastníků. Mnozí z nich přijeli i ze vzdálených míst Libereckého kraje. Z novoborských základních škol vyslala své pedagogy pouze ZŠ Arnultovice.

Najevo vyšla celá řada zajímavých věcí. „Pozastavovala jsem se nad tím, jak je možné, že nám do předškolky občas vodí mladší sourozence jejich patnáctiletá sestra, která by měla být tou dobou ve škole. Přednášející David nám ale vysvětlil, že tradiční role nejstarší dcery v romské rodině je převzít některé povinnosti po matce. Je to prostě tradice, která pramení z klasických rodinných modelů a může trvat několik generací, než se ji podaří změnit," uvedla jedna z učitelek, která se semináře zúčastnila.

„Seminář bych doporučila každému pedagogovi, který pracuje s romskými dětmi, aby získal potřebný vhled a pochopil, že romské děti mají důvody, proč jednají jinak, o kterých my nevíme vůbec nic," dodala.

Přednášejícími byli spolupracovníci občanského sdružení R-Mosty, které už od roku 1992 vykonává práci v sociálně vyloučených lokalitách.

Seminář zorganizovala novoborská Rodina v centru, která se věnuje práci s dětmi a rodiči ze sociálně znevýhodněných rodin v novém Komunitním centru.