Se šikanou či agresí se dnes setkáte prakticky na každé základní škole.Už dávno neplatí, že je šikanován žák, který se výrazně odlišuje od kolektivu.
Redakce získala výpověď od tří žáků ze základní školy v České Lípě, které nepřiměřeně atakuje jeden ze spolužáků. Záměrně neuvádíme jména žáků, ale redakce je zná.
„Vyhrožoval mi několikrát po telefonu a sprostě mi nadával, měl jsem docela strach,“ říká první z napadených. Rodiče atakovaných žáků si byli několikrát ve škole stěžovat a agrese ze strany dotyčného se pak ještě zhoršila.
„Často do mě strčí nebo kopne a pak dělá, jako by to bylo omylem nebo náhodou,“ říká druhý, další z napadených.
Hoši se zpočátku báli o incidentech mluvit, a tak se dlouho o ničem nevědělo, nyní už problém škola řeší.
„Několikrát mě honil po městě a vyhrožoval mi,“ svěřuje se třetí z postižených.
Děti většinou dnes již vědí, že se mohou obrátit na své učitele, výchovného poradce nebo přímo na vedení školy. Ne vždy toho využijí včas.
„Každá škola má příručku, podle které by měla v takových případech postupovat a také výchovného poradce, který se těmito problémy zabývá. Je dobře, že dnes již děti ví, kam se obrátit o pomoc a jsou vyslyšeni“ řekl Deníku dětský psycholog Miroslav Hudec.
Na ZŠ Klíč mají vypracovaný plán proti šikaně. Jde o praktický návod pro učitele a děti, jak se v případě šikany zachovat. Běžně ho používají v praxi, ať již jde o formu komunitních kruhů nebo týdenních výjezdů. V každé budově je k dispozici schránka důvěry, kam mohou bez obav napsat o svých problémech.
„Jako každá škola i my se s takovými problémy setkáváme,“ říká ředitelka Základní školy Klíč Ivana Honsnejmanová.„Snažíme se je řešit s dětmi, rodiči i psychology. Osvědčilo se nám zavedení dramatické a osobnostně- sociální výchovy do výuky,“ dodává.
Osvědčila se také spolupráce s rodiči, které se snaží zapojit do života školy. Nijak si tuto problematiku neidealizují, ale snaží se při každodenní práci s dětmi změnit jejich postoje a názory a mnohdy to opravdu není jednoduché. Od příštího roku budou mít žáci vždy první pondělí v měsíci „osobnostně-sociální výchovu“, kde se budou učit ventilovat své problémy a také je řešit v modelových situacích.