Do boje proti nim vyrazil poslanec za Liberecký kraj Jan Farský (STAN). „Aby nedošlo k mýlce, původní dluh nezmizí, ale všechny náklady spojené s vymáháním se dlužníkovi vrátí,“ říká.

Jak vlastně k nezákonným exekucím došlo?
Některé společnosti ve svých smlouvách od roku 2003 do roku 2014 používaly vadné rozhodčí doložky, jelikož rozhodce nebyl určen transparentně podle pravidel. Rozhodčí doložka tak byla od počátku neplatná. Takové exekuce jsou nezákonné a k jejich nařízení nemělo vůbec dojít. Od poloviny roku 2011 tedy společnosti věděly nebo alespoň měly vědět, že nepostupují v souladu s právem.

Podstatou nezákonných exekucí jsou právě vadné rozhodčí doložky. Co si pod tím má představit obyčejný smrtelník? Jinými slovy, jak laik bez právnického vzdělání pozná, že se jedná o nezákonnou exekuci?
Některé společnosti půjčovaly lidem peníze, následně v případě jejich řádného nesplácení využily služeb rozhodce, který obratem vydal rozhodčí nález a na jeho základě začal vymáhat. Problémem ale bylo a je, že v květnu 2011 tento postup prohlásil soud za nezákonný. A tak i samotné vymáhání dluhu, zpravidla znásobeného různými pokutami, sankcemi, úroky, poplatky, je nezákonné.

Síť linekTrilexu vede z Liberce přes Hrádek nad Nisou, Žitavu a Varnsdorf do Seifhennersdorfu nebo Rybniště.
Podepsáno. Trilex získal smlouvu na vlaky do roku 2031

Jak celý proces zastavení nezákonných exekucí probíhá a kdo se do něj může vložit? Soudy?
Soudy mají povinnost zastavovat tyto exekuce ex officio (z moci úřední, pozn. red.). Návrh tedy může podat i třetí osoba, která není účastníkem řízení. Rozhodli jsme se tyto exekuce najít a následně podat návrh na jejich zastavení. K tomu, abychom nezákonné exekuce našli, jsme se obrátili na všech 86 okresních soudů.

S jakým výsledkem?
Pouhé čtyři (Beroun, Pelhřimov, Teplice a Česká Lípa) nám poskytly podklady v podobě soupisu spisových značek. Ostatní soudy nám sdělily, že je nutné všechny spisy projít ručně a i když by tak měly jednat z úřední moci, chtěly po nás úhradu za práci v archivu. Částky se pohybovaly od několika tisíc až po miliony korun, celkem se jednalo o částku kolem 60 milionů!

To byla situace, o které jste informoval zhruba před měsícem. Posunulo se to někam? Dnes už bývalý ministr spravedlnosti Kněžínek se podle dostupných informací odmítal v této věci angažovat, následně ale obrátil a na základě vašich kroků obeslal soudy s pokynem, aby takové nezákonné exekuce zastavovaly. Stalo se tak?
Zapojeno už je sice více soudů, ale pořád trvá, že některé zastaví exekuci hned na základě mého podnětu, jiné díky upozornění pak zastaví z moci úřední a další odmítají řízení zastavit.

Obrátíte se s návrhem na stávající ministryni Benešovou?
Už jsem s ní o tom jednal, byl bych radši za plošné řešení všech 300 tisíc případů, postup po jednotlivých je příliš pomalý a nesystémový. Další jednání nás čekají, doufám, že naváže na práci svého předchůdce.

Výstava fotografií s názvem S botanikem do Jizerských hor v botanické zahradě v Liberci.
Dobrá zpráva: Do Jizerských hor se vrátily vzácné rostliny

Mohl byste uvést na konkrétním případu, co se podařilo zastavit a jaký to mělo dopad na postiženého člověka?
Konkrétní případ nemohu zveřejnit, mohu však najisto uvést, že při dosud cca 3 000 zastavených exekucích se to vždy povinnému vyplatilo.

Jaký je současný postoj vašich kolegů v Poslanecké sněmovně k problematice exekucí obecně a nezákonných exekucí zvlášť? Co by se podle vás mělo změnit?
Debatuje se o změně exekučního zákona, zvláště úprava, která by zavedla krajskou teritorialitu exekutorů tj. nebylo by možné, aby povinný byl z Liberce a jeho exekuci vedl někdo z Ostravy. A také se zvažuje zavedení kumulace exekucí, tj. povinný by měl všechny exekuce u jednoho exekutora.

A nezákonné exekuce?
Nezákonné exekuce nevyžadují legislativní řešení, tam je to jen o přístupu soudů. Nepřestanu ale tlačit na premiéra i ministryni spravedlnosti, aby to vyřešili. Není možné, aby se v právním státě vymáhaly nezákonné exekuce.

Dočetla jsem se, že jste se spojil s jednou firmou v Libereckém kraji, kde je v exekuci celá třetina zaměstnanců. Pomáháte jim se z nezákonných exekucí dostat tak, aby sice splatili všechny své dluhy, ale bez mnohonásobného navýšení a nezákonného postupu. Pokud je někdo ve stejné situaci, co má dělat. Může se na vás také obrátit?
Pokud takovou exekuci čtenář objeví, nechť se na mě obrátí mail farskyj@psp.cz a probereme možnou pomoc, zastavení. Aby nedošlo k mýlce, tak původní dluh nezmizí, ale všechny náklady spojené s vymáháním se povinnému vrátí. Obvykle tak lze zastavit exekuce, které kumulativně splňují to, že exekučním titulem je „rozhodčí nález“ a exekuce pochází z časového období 2003 až 2014. Právě v této době tyto neoprávněné exekuce probíhaly.

Starostka Šimonovic Leona Vránová
Starostka Šimonovic: Projektů a nápadů je spousta, chybí jen sehnat peníze