Z pavilonu D, který využívá k výuce zdravotně handicapovaných dětí Speciální škola Jižní Pod Holým vrchem v České Lípě, je nyní staveniště. Za pár měsíců tu bude stát úplně nový pavilon. Ten bude kapacitně větší a modernější.

Do přestavby pavilonu investuje město dvanáct milionů korun. Stavebníci minulý týden zdemolovali původní pavilon a na jeho místě budují nový. Vzniknou v něm čtyři moderní učebny, dvě rehabilitační místnosti, kuchyňka a další potřebné zázemí.

Hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Od následujícího školního roku tak budou mít školáci ze speciální školy k dispozici další, v pořadí čtvrtý moderní pavilon.

Technické problémy

„Kromě pavilonu D už začínáme pracovat na přípravě rekonstrukce pavilonu F, posledního školního objektu v tomto bezbariérovém areálu, kterým postupnou modernizaci školy uzavřeme," podotýká místostarosta Juraj Raninec.

Speciální škola Jižní Pod Holým vrchem je zaměřená na rozvíjení osobnosti žáků s mentálním postižením, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků, které uplatní žáci v praktickém životě. Zohledňuje rozdílnost rozumových schopností žáků i odlišnost prostředí, ze kterého žáci do školy přicházejí.

Vloni se podařilo městu díky dotacím zateplit několik dalších mateřských škol a novotou září i fasáda základní školy na Slovance. „U školy Jižní nás nečeká jen zateplení objektu a výměna oken. Tato pavilonová škola se potýká s mnoha technickými problémy, jako jsou například statické poruchy. Ty sice nijak neohrožují samotnou stabilitu budovy, ale před zahájením prací je musíme vyřešit," upřesňuje místostarosta.

Nové atrium

Dále bude muset město vyřešit zastaralé rozvody veškerých inženýrských sítí a zcela nevyhovující stav atria uprostřed objektu, který by do budoucna měl sloužit všem žákům školy.

V současnosti je prostor natolik poškozený, že není možné ho bezpečně využívat. „Proto jsme zvolili postupnou projekční přípravu obnovy tak, abychom dokázali určit, které práce mohou probíhat za provozu školy a které si vyžádají jeho omezení. Celá revitalizace školy tak bude nepochybně záležitostí na několik dalších let a zateplení by mělo být tou pověstnou „třešničkou na dortu"," dodal Raninec.