Rozšíření nezabráníme, je potřeba začít znovu jednat s Agenturou ochrany přírody a snažit se prosadit maximum našich požadavků. Shodují se starostka Jestřebí Marta Schwarzbachová a starosta Doks Zdeněk Krenický po návštěvě CHKO Český Les na Plzeňsku, kde diskutovali s místními představiteli obecních samospráv a zajímali se o jejich zkušenosti s ochranáři.

„Starostové na Plzeňsku vznesli jasné požadavky a ochranáři jim vyšli vstříc. Podle nich nemají potíže v lesním hospodářství a nemají je ani například zemědělci. Na základě toho jsem osobně nakloněná znovu začít vyjednávat a pokusím s zastupitelům nastínit pohled z jiné strany. Konečné slovo ale bude na nich,“ řekla Marta Schwarzbachová.

Třecí plochy zmizí

V Jestřebí se dohoda s ochranáři zadrhla na zónaci území, přes nějž by měl vést plánovaný silniční obchvat obce. Podle plánů CHKO by trasa obchvatu spadala do třetí zóny s vyšším stupněm ochrany, a tudíž by jej nebylo možné zrealizovat. „Pokud se zmírní stupeň ochrany, zmizí třecí plochy mezi námi,“ podotkla Marta Schwarzbachová.

Obec také požadovala vypracování hydrogeologického průzkumu. Ten měl prokázat, že za zamokřením zemědělských pozemků v katastru Jestřebí jsou problémy s Novozámeckým rybníkem, který je národní přírodní rezervací.

Možné komplikace při rekreačním využití Máchova jezera a při hospodaření v městských lesích, to byly pro změnu důvody nesouhlasu s rozšířením CHKO zastupitelů v Doksech.

„Poslední jednání se zástupci ministerstva životního prostředí v nás zanechalo dojem, že i přes naše nesouhlasné stanovisko se natvrdo spustí proces rozšíření. Návštěva na Plzeňsku je pro mě signálem, abychom opět zasedli ke stolu a snažili se prosadit maximum úprav v náš prospěch,“ zhodnotil Zdeněk Krenický a také on zdůraznil, že souhlas s rozšířením je plně v rukou místních zastupitelů.

Ochranáři již některé požadavky akceptovali, mezi nimi i ty o zařazení plochy Máchova jezera a pláže pod Borným do nižšího stupně ochrany.

Návštěva Plzeňska, kromě vstřícnějšího postoje, možná ovlivní i změnu názvu CHKO Kokořínsko 2 na Kokořínsko – Máchův kraj.

„Všichni tu patříme do Svazku obcí Máchova kraje, a pokud se už bude chráněná oblast rozšiřovat přes naše území, tak by v jejím názvu mohl být odkaz na náš region,“ zdůvodnila Marta Schwarzbachová a dodala, že přejmenování bude záležet na zákonodárcích.„Jeho výsledky potvrdily naše tvrzení. Na horní straně rybníka je hráz kalů a voda tak nestéká do nádrže ale směrem k nám. Pokud dojde k rozšíření CHKO, má jeho správa větší možnosti, jak problém odstranit,“ doplnila jestřebská starostka.