Střední školy v kraji využijí při přijímacím řízení do prvních ročníků jednotné testy společnosti Cermat. Ředitelé pak jako pomocná kritéria využijí výsledky uchazečů z prvního pololetí v osmé a deváté třídě. Při zkouškách na gymnázia mohou hrát roli také výsledky z různých vědomostních olympiád a soutěží.

Termín přijímacích zkoušek zatím není daný. Podle krajského náměstka pro rezort školství Dana Ramzera bude vyplývat z dalšího vývoje pandemické situace. „Jde nám o to, abychom společně zachovali úroveň vzdělávání a srovnali kritéria pro přijetí všech uchazečů na střední školy. Chceme vytvořit takové podmínky, aby úroveň vzdělání neklesala,“ vysvětlil Ramzer. Podle něj je důležité, aby se školy co nejdříve otevřely. „Příští týden máme videokonferenci s ministrem školství Robertem Plagou a budeme chtít, aby se školy, pokud to bude možné, otevřely pro 9. třídy základních škol, 3. ročníky učilišť a 4. ročníky a oktávy u středních škol a gymnázií,“ dodal Ramzer.

Na jednotných přijímacích zkouškách se shodli všichni ředitelé středních škol v kraji. Testy Cermatu mají zajistit stejnou startovací čáru pro všechny uchazeče. „Současná výuka na základních školách je různá s odlišnými podmínkami a ne všichni žáci mají stejnou úroveň dosažených vědomostí. Cermat je již několik let zaběhnutý systém, má dostatek cvičných testů s úlohami odpovídající jednotné přijímací zkoušce. Jak žáci, tak učitelé teď mají na přípravu stejný čas – tři měsíce,“ uvedl ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci Jaroslav Semerád.

Pokud jde například o gymnázia, ředitelé si mohou podle Ramzera při přijímacím řízení stanovit další pomocná kritéria pro rozhodování o přijetí jednotlivých uchazečů.

„Prvním kritériem je výsledek cermatových testů, pak je to závěrečné pololetní hodnocení z 8. a 9. třídy. Pak jsou pomocná kritéria, které stanoví ředitel. Těmi mohou být například výsledky vědomostních olympiád,“ přiblížil Ramzer a dodal, že jde o to, aby nedocházelo k rovnosti bodů a ředitelé mohli přijmout ty nejtalentovanější žáky.

Podle Semeráda, který je zároveň zástupce Unie školských asociací České republiky, se omezení výuky a distanční forma vzdělávání už stihla podepsat na úrovni vědomostí žáků, kteří loni nastoupili do prvních ročníků středních škol. „Bohužel musím říct, že u nás ve škole zhoršení pozorujeme. Hlavně v matematice a fyzice. Kolegové musejí žákům věnovat více času, aby dohnali učivo ze základní školy,“ popsal Semerád. Na deváté ročníky, které nastoupily loni na střední školy, je i kvůli rozdílnému systému učení vyvíjen velký tlak. „Většinou žáci říkají, že je toho na ně moc. Nedokážou si dobře zorganizovat čas a naplánovat si úkoly. Učitelé na to museli brát ohled, omezovat množství výuky na to základní,“ dodal Semerád.

Žáci se se změnami přijímacího řízení musí potýkat už druhým rokem. „Už loni oproti standardnímu přijímacímu řízení byly uděleny úpravy, letos přijdou další. Změny by se měly týkat jen tohoto školního roku. Uvidíme ale, co nám vývoj pandemie přinese,“ uvedla Eva Kotková, metodička středního vzdělávání a přijímacího řízení z Krajského úřadu Libereckého kraje.