Honosnou a majestátní stavbou býval po dlouhá léta hotel Sever ve Cvikově. Když ho před šesti roky radnice koupila za téměř 1,3 milionu korun, z jeho lesku nezbylo nic - byl v dezolátním stavu a takřka před demolicí. Nyní je z něj moderní multifunkční kulturní a společenské centrum. Rekonstrukce Severu je největším a nejnákladnějším projektem v historii města.

Hned dvakrát museli Cvikovští žádat o dotaci na celkovou rekonstrukci objektu, který byl před pěti lety zařazen do seznamu brownfields v Libereckém kraji.

Zbyly jen obvodové zdi

Peníze získali až před třemi roky z Operačního programu NUTS II Severovýchod. Celková výše dotace dosáhla téměř 52,5 milionu korun. Dalších deset milionů poté muselo dát město ze svého rozpočtu. ,,I když v projektu je Sever označený jako multifunkční kulturní a společenské centrum, nad oba vchody jsme umístili nápis Hotel Sever. Lidé ho tak mají zafixovaný a budou mu tak říkat pořád,“ řekl místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla.

Stavební práce na někdejším hotelu trvaly bezmála dva roky a z původní budovy zbyly jen obvodové zdi a kamenné schodiště do prvního patra. Téměř pět let trvala městskému úřadu příprava dokumentace k celé akci. Obyvatelé Cvikova si budou moci zrekonstruovanou stavbu na vlastní oči prohlédnout už v sobotu při dnu otevřených dveří.

Byla proti rekonstrukci

„Je paradoxní, že jsem byla před těmi šesti lety jedinou zastupitelkou, která zvedla ruku proti koupi a opravě Severu. Zdálo se mi, že je tak velký projekt pro Cvikov zbytečný. A za pár dní budu přestřihávat pásku,“ podotkla starostka Cvikova Šárka Jakobi.

Zachránit historicky významný objekt bylo jedním z důvodů, proč se ho město rozhodlo koupit. K rozhodnutí přispěla i absence společenského sálu. Do nynějška je totiž ve městě jen malý sál se 60 místy, který ale potřebám Cvikovských nestačí. ,,Původně bylo ve velkém sále také kino. To jsme ale nezachovali, protože kina jsou ve všech okolních městech, a tak by to naše bylo pravděpodobně ztrátové,“ doplnil Jaroslav Švehla.

Dominantu budovy tvoří centrální sál s kapacitou 300 míst. Jeho strop zdobí nádherné lustry z Kamenického Šenova. Na jevišti s oponou mohou vystupovat zpěváci, kapely i divadla. V sále se mohou pořádat plesy, ale i přednášky a konference. Nesmí se zde kouřit, pro milovníky cigaret je určen bar sousedící se sálem. I v něm bude k vidění české sklo. Návštěvníci budou pít ze skleniček z novoborského Crystalexu.

Bývalý hotel připomíná šest pokojů, které se změnily na klubovny pro místní spolky. Nad nimi je zatím nevyužitá půda. Díky skvělé atmosféře a světlu by mohla být později využívána jako ateliér. V přízemí našla místo internetová kavárna a galerie.

Za pár let by v komplexu mohla být i restaurace. Do Severu do budoucna plánuje přesídlit také zdejší městské informační centrum.,,Doufáme, že lidé budou nové kulturní centrum hojně využívat. Po slavnostním otevření bude první velkou akcí v Severu jubilejní desátý ples města,“ upřesnila Šárka Jakobi.

Oficiálně otevřít se Cvikovští chystají nově zrekonstruovanou budovu příští sobotu. Otevření zrekonstruované budovy se zúčastní také vnučka původního majitele hotelu, který byl na počátku dvacátého století starostou ve Cvikově.