Za vedení NsP hned rodičům „jubilejního“ novorozence blahopřál primář gynekologicko - porodnického oddělení Miloš Volek a ekonomický ředitel Petr Urban. Českolipská porodnice nabízí diagnostickou a léčebnou péči ženám s fyziologickým i rizikovým těhotenstvím. Rodičky podporuje již od samého počátku těhotenství, a provází je obdobím před, během i po porodu. Novorozenecké oddělení dokáže poskytovat kvalitní péči i předčasně narozeným dětem.