Radim Bielik, Zdeněk Jelínek, Jiří Kalvoda, Vladimír Stedile, Ronald Schur, Vojtěch Deyl, Vladimír Kadlec, Václav Klapka, Josef Srkal, Zdeněk Valášek, Miroslav Hudec, Mirka Kalvodová, Jiří Kočí, Jan Suchý a Petr Veltrubský. Tak toto jsou jména, která stála u založení Občanského fóra v České Lípě. „Hodně se improvizovalo. Neměli jsme žádnou průpravu a zkušenosti z praktické politiky,“ říká posledně jmenovaný, Petr Veltrubský.

Jak došlo ke vzniku OF v České Lípě?
První s tím nápadem přišel Vašek Klapka, když se nás několik sešlo ve čtvrtek 22. listopadu večer u Klapků v bytě. Jestli se nepletu, byly tam tehdy obě naše manželky a Láďa Hnídek. Druhý den pak vznikla prozatímní pracovní skupina, která se scházela v přízemí našeho domu na dnešním Náměstí TGM (tehdy „Mírovém náměstí“). Dne 26. listopadu jsme vydali programové prohlášení Občanského fóra v České Lípě. (Petr Veltrubský ukazuje jednostránkové programové prohlášení, které obsahuje mimo jiné 11 požadavků OF.)

Jaká vlastně byla vaše očekávání?
Jsou vlastně shrnuta v tom programovém prohlášení. Hlavní samozřejmě byla změna režimu a konec vlády jedné strany. V tom jsme byli všichni zajedno, jednota lidí v té době byla obrovská, protože jsme také všichni měli společného nepřítele. Co si kdo představoval dál, to už je těžší otázka.“

Takže v podstatě nebyl žádný plán B?
Ne, žádný plán A, B ani Z jsme tehdy neměli. Tehdy se hodně improvizovalo, musíte si uvědomit, že na situaci, do které jsme se dostali, se nikdo z nás programově nepřipravoval. Neměli jsme žádnou průpravu a zkušenosti z praktické politiky. Ti, kteří takové zkušenosti měli, buď seděli na opačné straně stolu, když jsme později jednali o převzetí moci, nebo seděli doma a čekali, jak to celé dopadne…Čas těch zkušenějších a čas nenápadných výměn rudé knížky za legitimaci jiné barvy přišel až později.

Když se vrátíme k těm očekáváním, alespoň těm osobním, splnila se? Co říkáte na „blbou náladu“?
No, mohl bych odpovědět citátem z Platona: „Vše, co chceš, budeš mít. Nešťastníče!“ Ale vážně: Těch jedenáct bodů našeho programu se opravdu splnilo, a splnilo se i mnohé, na co jsme se tehdy ještě ani neodvážili pomyslet. Samozřejmě, má to i svůj rub, leccos je od našich tehdejších představ hodně daleko, ale tak už to bývá a zlatý věk asi ještě dlouho nenastane, pokud vůbec. Mne osobně nejvíc mrzí, že dodnes vlastně nevznikla opravdová občanská společnost, že sice nevládne jedna strana s velkým „S“, ale ty strany, které máme, se stále chovají tak, jako by stát byl jejich majetkem. Když mám někdy večer po zprávách opravdu černou náladu, tak si vzpomenu na Karla Kryla a jeho termín „demokratura“. Ale opravdu nechci být pesimistou, za těch 20 let se opravdu zlepšilo víc než jsme ještě v létě roku 89 očekávali.

DALŠÍ ČLÁNKY K VÝROČÍ LISTOPADU 89 NAJDETE V PRAVÉM SLOUPCI

Autor: Alex Neugebauer