Ani o víkendech nepolevují práce na stavbě kruhové křižovatky v Jestřebí na Českolipsku. Motoristé i obyvatelé obce tento fakt oceňují a těší se, až stroje a dělníci místo opustí. Investorem proměny je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které chce, aby dosud jedna z nejrizikovějších křižovatek v Libereckém kraji, kde se protínají silnice první třídy I/9 a I/38, byla přestavěna do podzimu letošního roku. V místě, kde denně projede přes deset tisíc vozidel, ale nadále pracují těžké stroje. Řidiči místem projedou zúženými pruhy.

„V rámci první etapy jsme položili finální obrusnou vrstvu asfaltu a zahájili druhou etapu, kdy jsme přesunuli stavební práce na další úsek a změnili také dopravní omezení. Ve středu probíhalo frézování a zemní práce,“ sdělila Deníku Dana Zikešová z Týmu komunikace ŘSD. „Stavbu plánujeme uvést do provozu na podzim letošního roku. Děkujeme všem za trpělivost,“ dodala.

Jak se Deník přesvědčil na místě, křižovatka už teď není průjezdná všemi směry, odbočení na I/9 do Dubé a Mělníka není možné. Pro řidiče je značená objízdná trasa po silnici II/270. V opačném směru je silnice I/9 v úseku Dubá – Jestřebí a dál na Českou Lípu průjezdná. „Dělají i v sobotu a projet se stavbou dá, to je hlavní. Naštěstí tu zatím nebyly semafory,“ řekl místní občan Pavel Novák.

Od dubna do června zůstane v České Lípě na I/9 dopravní kalamita. V části Lada ŘSD opravuje propustek pod silnicí.
Kolony u Lípy přivádí řidiče do letargie i vzteku. Vadí jim klid na staveništi

Pracovní tempo a postup práce chválil také Tomáš Kratochvíl, provozovatel čerpací stanice, která se dotýká staveniště. „Ti kluci jsou tady denně, musím je pochválit, protože jsou rychlí, šikovní a vůbec - jedou fantasticky. A to i v počasí, které jim moc nepřálo,“ prohlásil manažer benzínky v Jestřebí.

Podle něj by měl během stavby zůstat příjezd k čerpacím stojanům nadále otevřený. Obává se jen problémů, až začne ta pravá turistická sezona: „Kvůli tomu, že na Máchovo jezero se jinudy přijet nedá, tak kolony tady nepochybně budou vznikat,“ uvedl Kratochvíl. „Tady byla spousta nehod, navíc i kvůli tomu, že jde o motorkářskou trasu. Říkalo se tady tomu křižovatka smrti, tím kruhovým objezdem už asi nehod bude méně. Vše je ale o lidech,“ zmínil manažer.

Starosta dotčené obce Jestřebí Karel Schreiner rovněž vidí v přestavbě rizikové křižovatky výhodu. „Předělání obtížně přehledné křižovatky, která zde byla dosud, na okružní křižovatku je bezesporu prospěšné a zvýší to bezpečnost účastníků silničního provozu. Takto k tomu přistupuje, pokud je mi známo, většina občanů naší obce,“ řekl starosta obce.

U libereckého krajského soudu ve středu 19. dubna pokračovalo hlavní líčení s Pavlem N. ze Cvikovska, který měl při fingované dopravní nehodě zavraždit manželku.
Manželka uhořela při fingované nehodě. Soud muže potrestal 27 lety vězení

Vadí mu ovšem výpadky v komunikaci. „Některé záležitosti se dovídáme na poslední chvíli,“ prohlásil s tím, že například v pondělí 17. dubna odpoledne dostali k vyjádření návrh na tzv. DIO, které mělo platit od úterý 18. dubna od 7.00 ráno. DIO je plán, jak bude křižovatka průjezdná a kde budou dopravní značky v další etapě stavby.

Součástí tohoto návrhu bylo posunutí autobusových zastávek o zhruba 100 metrů směrem na Českou Lípu. „Prostor pro vyjednávání jsme tedy neměli prakticky žádný. Pokusili jsme se informovat občany alespoň vyvěšením informační cedule na zastávky, přes webové stránky a Facebook. Předpokládám však, že spousta lidí nevěděla, kde mají na autobusy čekat. Takovéto záležitosti by se měli projednávat minimálně týden dopředu,“ uvedl starosta Schreiner.

Do konce září

Výstavbou křižovatky dojde podle ŘSD ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Úpravy zajistí i bezpečnější přecházení této velmi zatížené silnice u autobusových zastávek u restaurace Na Rychtě, a to pomocí nového děleného místa pro přecházení se středovým ostrůvkem a veřejným osvětlením. Kromě silnic I/9 a I/38 bude upravena i silnice III/26832 vedoucí do obce Jestřebí.

„Práce probíhají dle harmonogramu, od 18. dubna byl uzavřen nájezd na Dubou, objížďka je vedena přes Doksy. Předpokládané ukončení a uvedení do provozu je na konci září,“ doplnil vedoucí oddělení správy silničních staveb Petr Čech z Krajského úřadu Libereckého kraje.
Zhotovitelem dopravní stavby je společnost SaM silnice a mosty a.s. a cena díla činí 36,57 milionu korun bez DPH.