„Vzhledem ke vzdálenosti domů od požářiště se jedovatý kouř stačil rozptýlit,“ ujistila mluvčí krajských hasičů Zdenka Štrauchová.

Hasiči si paradoxně při velkém požáru vraků v České Lípě vyzkoušeli v praxi čerstvé znalosti ze školení na detekci plynných nebezpečných látek. To tři příslušníci sboru krajských profesionálních hasičů zrovna ukončili na Borečku.

„Výcvik se zde provádí každý rok a je pro hasiče techniky chemické služby, kteří jsou určeni pro obsluhu detekčního přístroje GDA2. Ten umožňuje zjišťovat druh plynných látek, měřit jejich koncentraci a také zjišťovat přítomnost bojových chemických látek,“ vysvětlil komisař chemické služby poručík David Kořínek.

Jak doplnil, školení není jen teoretické, ale hlavně založené na praxi. Proto hasiči museli projít několika stanovišti s různými úkoly. „Šlo například o určení místa úniku nebezpečného plynu z potrubí, měření koncentrace nebezpečné látky, identifikace nebezpečné látky či určení vzorku, který obsahuje nebezpečnou látku,“ dodal Kořínek.