Děti ze školky jezdí na dopravním hřišti v šlapacích autíčkách. Zastavují před přechodem, kde skupinka capartů čeká až malý šofér zastaví, aby mohli přejít na druhou stranu chodníku. Najednou je slyšet praskání dřeva a během chvíle se kácí k zemi vzrostlý strom. Padá přímo do hloučku dětí na dopravním hřišti. To je sice katastrofický scénář, ale nechybělo mnoho a mohl se naplnit, a to přímo na dopravním hřišti v České Lípě.

Zděsila se

„Ráno přijdu na hřiště a přímo v místech, kde děti obvykle jezdí, leží vyvrácený strom,“ řekla se zděšením v hlase vedoucí Skupiny prevence kriminality městské policie Eva Sadílková a pokračuje: „Neumím si představit, že by spadl v době, kdy bychom měli na hřišti děti.“

Podle všeho se strom, který spadl do prostor hřiště z ulice, odporoučel v neděli večer nebo v noci. Spojovací ulicí mezi Havlíčkovou a Bezručovou standardně procházejí lidé a bylo by tedy jedno, na jakou stranu by dopadl.

Ulice, v níž strom stál, je ve správě úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Jednotlivá pracoviště úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových průběžně mapují stromy, které by mohly ohrozit kolemjdoucí nebo způsobit škody na majetku v důsledku jejich poškození, nemoci nebo stáří v zastavěných částech obcí, případně i mimo, podle konkrétních místních podmínek a poznání jednotlivých pracovišť,“ řekla na adresu kontrol dřevin na pozemcích ve správě ředitelka Územního pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem Helena Brožovská.

Jak dodala, prioritními lokalitami k vizuální kontrole jsou místa většího výskytu lidí, místa konání kulturních akcí, dětská hřiště, sportoviště nebo parkoviště.

Kontrolují

Podle Brožovské je stav všech vzrostlých stromů v této lokalitě pravidelně sledován orgánem ochrany přírody Městského úřadu v České Lípě, se kterým Odloučené pracoviště ÚZSVM Česká Lípa úzce spolupracuje.

Dendrologický průzkum spadlého dubu ovšem proveden nebyl, jelikož v době vegetace nevykazoval známky poškození. „Domníváme se, že na vyvrácení stromu mají podíl současné klimatické podmínky, kvůli kterým došlo k podmáčení půdy v důsledku vysoké hladiny spodních vod,“ dodala Helena Brožovská.

ÚZSVM zajistí odklizení spadlého stromu a podle dohody s pracovníky ochrany přírody bude provedena také kontrola aktuálního stavu dalších stromů v tomto místě. Podle Evy Sadílkové nejsou ani stromy, které rostou na samotném hřišti, v příliš dobré kondici. Obává se o bezpečnost nejen dětí, ale i pracovníků, kteří mají kanceláře a učebny v budově na hřišti.

„Už dva roky žádáme odbor rozvoje města a investic o odstranění stromů před budovou a dosud se nic neděje,“ řekla Sadílková. Pozemek je totiž v majetku města Česká Lípa. Nářkům se není co divit, protože strom kořeny dům nadzvedá a není jediný, který by mohl ohrozit návštěvníky nebo samotný objekt.

„Upozorňovali jsme na špatný stav stromů, které rostou na dopravním hřišti,“ potvrzuje slova Evy Sadílkové mluvčí Městské policie Antonín Doležal a dodává, že nyní, po pádu stromu z ulice, budou kontaktovat odbor životního prostředí případně odbor rozvoje města a investic. Tentokrát ovšem kvůli oslovení vlastníků pozemků v okolí, aby nechali udělat posouzení stavu dřevin.

„O zeleň jako takovou se musí starat vlastník pozemku, který je ze zákona zodpovědný za její zdravotní stav,“ upřesňuje mluvčí českolipské radnice Eva Markgrafová a dodává, že na městských pozemcích v dané lokalitě proto probíhají z hlediska správy zeleně pravidelná sledování a kontroly.

„Na jasan rostoucí přímo na hřišti byl zpracován posudek a strom je povolen ke kácení, které proběhne co nejdříve. Ostatní jasany na hřišti byly v minulosti na základě zmíněných kontrol již několikrát ořezávány, právě proto, aby neohrožovaly okolí,“ dodala Markgrafová.

„Po pádu stromu, který padl na pozemcích jiného vlastníka, nechá město stromy rostoucí na jeho pozemku pro jistotu znovu prověřit odborníky zejména v oblasti houbové kořenové nákazy,“ dodala Eva Markgrafová

Tomáš Mařas