Díky nim dělá holčička největší pokroky. Zájemci se mohou u nich vyfotit a zároveň přispět libovolnou částkou na transparentní účet číslo 161199700/5500.

Zatím se podařilo vybrat 76 tisíc korun a členové spolku doufají, že se podaří překonat hranice sto tisíc korun. Do stejného data bude též k vidění na hradě slaměný betlém, za jehož instalací stojí také českolipský spolek.