Jezírko v severní části městského parku se ještě letos zaplní vodou. Podle slov místostarosty Jana Stejskala je v současné době celý projekt ve fázi zpracování dokumentace pro územní řízení a samotná realizace by měla proběhnout na podzim letošního roku.
Obnova jezírka bude stát dva miliony korun. „Jelikož stávající jezírko, které leží oproti židovskému hřbitovu, je napájeno pouze povrchovou vodou, zanáší se a vysychá,“ vysvětluje Petr Tadlík, koordinátor investičních akcí odboru rozvoje, majetku a investic.
„Proto jsme přistoupili k novému technologickému řešení, kdy bude prakticky po celý rok v jezírku cirkulovat filtrovaná a nezávadná voda. Voda zde bude čerpána ze studny, která se vyhloubí v blízkosti vodní nádrže, která pojme až 1147 m3 vody,“ popisuje.
Dno jezírka pak bude potaženo speciální PVC folií tak, aby nedocházelo k promíchání načerpané vody s vodou povrchovou. Pod kameny podél břehu budou dále umístěny drenáže a přepadové filtry, které budou zachytávat nečistoty a vyčištěná voda se potom bude zpátky vracet do jezírka. „V jedné části vodní plochy budou mít své místo podvodní rostliny, které budou čištění vody napomáhat,“ dodává Petr Tadlík.
Jelikož je městský park registrovaným významným krajinným prvkem, musí být návrhy na obnovu vodních ploch v souladu s požadavky Národního památkového ústavu a orgánů ochrany přírody.
„Hlavní podmínkou při obnově parkového jezírka je zachování přírodního rázu této části parku,“ říká Jan Stejskal.
Své si k budoucí podobě parku řekli i občané. „Rozšíření plochy parku, méně betonu a asfaltu a naopak více trávy, tajuplná zákoutí, více přístřešků a altánů, kvalitnější osvětlení, hřiště na pétanque, kvalitnější údržba – takové a mnohé další návrhy zazněly na plánovacím setkání s veřejností věnovaném obnově právě této části města,“ shrnula Jana Kosťunová z Poradenského centra pro venkov, které setkání s občany připravilo.
Revitalizace českolipského městského parku byla zahájena již v roce 2005.