„Novoborská střední škola byla v minulosti výhradně školou sklářskou a nespočet lidí si ji pamatuje jako školu technologickou,“ připomněla ředitelka VOŠ sklářské a SŠ v Novém Boru Ilona Jindrová s tím, že na počátku 80. let se sem vrátily i umělecké obory, které se zde učily už při založení školy v roce 1870.

Mají vše, co potřebují

„Naše škola nabízí neobyčejné materiální zázemí. Máme vybavené kreslírny, modelárny, vynikající nové ateliéry i vlastní galerii. Disponujeme dvěma tělocvičnami a třemi posilovnami, budova ve Wolkerově ulici má novou hudebnu a přespolním můžeme nabídnout ubytování ve vlastním nově zrekonstruovaném domově mládeže,“ pochlubila se ředitelka školy. Podle ní tak mají pokrytou oblast klíčových předmětů pro nový obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

„Zavázala jsem se, že pokud zřizovatel tento obor povolí, nebudu na jeho spuštění a realizaci u nás požadovat ani korunu navíc. Také personální obsazení výuky odborných předmětů máme zabezpečené ,“ poznamenala Ilona Jindrová.

„Domnívám se, že na Českolipsku dosud chyběl vyloženě dívčí obor. Nově otevřený pak směřuje ke vzdělávání učitelek v mateřských školách nebo vychovatelek v různých zařízeních jako jsou dětské domovy, školní kluby a družiny, zájmová zařízení mládeže či mateřská centra. V neposlední řadě bude absolvování tohoto oboru vstupenkou na vysoké školy pedagogického a humanitního zaměření,“ podotkla Jindrová a dodala, že obor je v regionu nanejvýš žádoucí. Dosud se vyučoval v Liberci nebo Litoměřicích, kam směřovala většina místních dětí.

V budoucnu se uplatní

„V době, kdy se bojuje o každého žáka, je nemilé, když děti utíkají do Ústeckého kraje za studiem. Mladí lidé by měli právě v této době zůstávat v Libereckém kraji. Na základě průzkumu, který jsem provedla ve spolupráci s výchovnými poradci základních škol českolipského okresu, se ukázalo, že z naší oblasti odcházejí uchazeči o tento obor skutečně spíše do Litoměřic,“ doplnila ředitelka.

O uplatnění absolventů dvou nových oborů obavy nemá. „Design je mimo jiné zaměřený na informační a komunikační technologie a na výuku tvorby ve 2D a 3D a o absolventy s tímto zaměřením je zájem,“ uvažuje Ilona Jindrová. „Kdysi zrušené mateřské školy začínají chybět a nyní se opět hovoří o nových, kde by mohly naše absolventky nalézt uplatnění, nebo se jim otevírá možnost dalšího studia na vysokých školách.“

V praxi budou vyrábět nábytek

V případě studia designu musela škola vyřešit problém praxe, která je v tomto případě zaměřená na výkon designérských a realizačních činností v oblasti nábytkové a interiérové tvorby.

„Praktická část v rozsahu několika hodin týdně bude probíhat v České Lípě v truhlářských dílnách SOŠ 28. října a veškerá ostatní výuka se bude realizovat výhradně v naší novoborské škole,“ upozorňuje ředitelka. Odbornými předměty oboru jsou výtvarná příprava, počítačová grafika (2D, 3D), design interiéru, dějiny umění, informační a komunikační technologie, , konstrukční a technologická příprava, nauka o materiálech a technické kreslení, s jejichž výukou má škola vzhledem ke svému dosavadnímu zaměření značné zkušenosti.

Společné body pro výuku

„Chceme využít i již vyučovaných sklářských dovedností, a tak do nového oboru jistě v nějakém poměru zakomponujeme i sklo, které do interiéru patří, ale podstata výuky bude odpovídat rámcovému vzdělávacímu programu,“ upozorňuje ředitelka.

„Na škole se dosud vyučovaly dva umělecké obory: tvorba uměleckého skla a výtvarné zpracování skla, a tak jsme hledali další, který by stávající vhodně doplnil. Řada odborných předmětů, které se studenti u nás učí, mají společné body i pro výuku designu interiéru. Patří mezi ně například dějiny umění, kreslení, modelování a zejména počítačová grafika.“

Škola prošla za dobu své existence několikrát optimalizací. Na počátku 90. let byla sloučena učiliště v N. Boru a v Kamenickém Šenově. Následně se v roce 2004 sjednotilo sklářské učiliště s novoborskou průmyslovkou a nakonec byl ke škole připojen i do té doby samostatný Domov mládeže v Kalinově ulici.

Autor: Tomáš Mařas