Odbor životního prostředí v České Lípě už jednou vydal povolení jírovce skácet. Proti se v červenci postavila českolipská pobočka Sdružení pro trvale udržitelný život (STUŽ), která se odvolala ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. Ten odvolání vyhověl. Do zhruba tří týdnů bude moci českolipský úřad rozhodnout znovu. „Pokud kácení opět povolí, znovu se odvoláme,“ avizoval předseda českolipského STUŽ Miroslav Hudec.

Odpůrci kácení vidí mezi benefity zachování stromů mimo jiné jejich nenahraditelné umístění mezi silnicí a základní školou, zastánci vytyčené trasy vodovodu naproti tomu argumentují zvýšenými náklady a technickými obtížemi při přeložení potrubí. Ani jedna strana nemá zájem příliš ustupovat. I proto proběhlo výše zmíněné informativní setkání. „Bylo to tam drsné. Vodaři a úřednice ze správy majetku tlačí na vykácení, byť už jim to krajský úřad jednou hodil na hlavu,“ popsal Hudec jednání.

Přidal i některé zajímavé detaily. „Byl tam i posudek na ty stromy, dělal to někdo z CHKO Lužické hory 3. září. Většina ze stromů dostala z hlediska vitality jedničku, pouze dva označil jako špatné. Podle Kolaříkovy metodiky mu vyšla cena 380 000 korun,“ akcentoval Hudec i finanční stránku případného kácení s tím, že by se město mělo chovat jako řádný hospodář. Investor rekonstrukce se brání tím, že všechny stavby důkladně připravuje a pokud by bylo možné se kácení vyhnout, udělá to.

„V rámci šetření bylo zjištěno, že vymístění mimo plánovanou trasu v řádu metrů či použití bezvýkopové technologie by stejně znamenalo narušení kořenových systému stromů, které by dále zůstávaly v ochranném pásmu vodovodního přivaděče,“ uvedl mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací (SVS) Jiří Hladík. Přítomnost stromoví v ochranném pásmu je podle něj z hlediska údržby, oprav či rekonstrukcí nepřípustná. „Je upravena zákonem a dřeviny byly v dané lokalitě vysazeny v rozporu se zákonem,“ podotkl.

SVS už dříve nabídla řešení v podobě náhradní výsadby za pokácené jírovce. „A to dokonce i nad rámec náhradní výsadby uložené orgánem ochrany přírody v původním rozhodnutí. V případě dohody s provozovatelem vodovodu budou v dané lokalitě vysazeny navíc i keře, aby zde vznikla ochranná bariéra, která by dělila školu od rušné komunikace,“ přislíbil Hladík.

Předmětný přivaděč dokončený v roce 1988 vede od hlavních vodojemů na úpatí kopce Špičák přes sídliště Lada až do lokality Stoupno vedle sídliště Slovanka. Stará se tak o zásobování značné části města vodou. Stavba v prvním úseku od vodojemů k silnici I/9 už probíhá. Podle harmonogramu prací i stavebního povolení měli vodaři část u školy začít opravovat 15. září. Dokud ale nebude rozhodnuto, začít nemohou. Nové rozhodnutí lze očekávat na konci listopadu.