Jednání o převodu majetku Tělovýchovné jednoty Jiskra v Novém Boru na město pokročila do další fáze. Vše nasvědčuje tomu, že na první pohled neřešitelný spor dospěje do zdárného konce. Vyjednávací komise města vedená zastupitelem Stanislavem Valdmanem odpověděla na požadavky TJ Jiskra a s většinou bodů souhlasí.
„Neklademe si žádné přehnané požadavky. Za převod majetku v hodnotě více než 50 milionů korun chceme exkluzivitu na jejich využívání na dobu padesáti let,“ říká Petr Mánek z TJ Jiskra. „Doba trvání exkluzivity je dokonce bod, nad kterým jsem ještě ochotni s městem diskutovat. Od ostatních podmínek, které považujeme za standardní neustoupíme,“ dodává.
Vyjednávací komise města však hledá kompromisy i v bodech ostatních. „Komise má výhrady k bodu, ve kterém TJ navrhuje, aby město neslo náklady na sportoviště, které by TJ fakturovalo městu,“ uvádí zápis z jednání komise ze dne 20.listopadu a pokračuje s návrhem řešení: „Navrhujeme, aby TJ dostala od města na provoz na kalendářní rok jednorázovou zúčtovatelnou dotaci ve výši přibližně dva miliony a je věcí TJ, jak ji využije. Hradila by z ní také drobnou údržbu.“ Petr Mánek proti tomuto návrhu podle svých slov osobně nic nemá, ale musí o něm rozhodnout výkonný výbor Jiskry.
Investice do sportovišť, které dle podmínek TJ ponese město by podle Petra Mánka měly činit přibližně dva miliony ročně po dobu deseti let. Ani zde se návrh komise s jeho názorem neliší.

„Navrhujeme, aby do rozpočtu města byla zařazena částka jeden milion, která bude sloužit jako investice do sportovišť,“ uvádí zápis vyjednávací komise s tím, že další prostředky bude město hledat v různých dotačních titulech.
Sporným bodem tedy nadále zůstává objekt sokolovny a výnosů z jeho pronajímání. „Chceme, aby výnosy z pronájmu sokolovny připadly po dobu trvání smlouvy nám,“ říká Petr Mánek. Zápis vyjednávací komise tento bod podmínek nekomentuje. Souhlasí pouze s tím, že si TJ Jiskra může ponechat výtěžek z pronájmu sportovišť, což nebytové prostory v sokolovně nejsou.

Stadion možná prodají

Aby vše ale nebylo tak jednoduché, pověřila valná hromada TJ Jiskra svůj výkonný výbor jednáním o prodeji stadionu a podle Petra Mánka už mají kupce, který nabízí cenu, kterou město nabídnout nemůže a nechce. Výkonný výbor měl vyčkat s jednáním o prodeji do konce září, ale odpovědi ze strany města se dočkali až nyní a prodej stadionu, který by vyřešil špatnou finanční situaci TJ, může celou situaci zkomplikovat. Petr Mánek však říká: „Prodej stadionu je běh na dlouhou trať a pokud se s městem dohodneme na převodu, nevidím problém v tom prodej zastavit.“
Podmínkou však bude exkluzivní právo na využívání stadionu pro FC Nový Bor se stejnými podmínkami, které vyjedná TJ Jiskra pro ostatní svá sportoviště. „Stadion TJ Jiskra nepotřebuje. To vyplynulo i z jednání naší valné hromady. Když nám kontrolní výbor města doporučil vylepšit si rozpočet prodejem majetku, přišla na řadu logicky jednání o prodeji stadionu,“ sdělil Petr Mánek.
„Stadion nebudeme potřebovat ani po jeho případném převodu na město. Musí ale sloužil dál účelům, kterým slouží doposud. Chceme proto tytéž podmínky jako pro nás i pro fotbalisty, kteří ani nejsou členy TJ,“ dodal na závěr s tím, že sportovci by měli táhnout za jeden provaz, i když mezi nimi byly v minulosti spory.

Další zprávy z regionu najdete zde