Změny v jízdních řádech vycházejí podle českolipského místostarosty především z požadavků občanů. „Přestože jich je několik, jedná se spíš o kosmetické úpravy. Připomínám, že další změnou jsou nová odbavovací zařízení, která nahradí stávající poruchové strojky. Zařízení by měla být vyměněna do konce roku a věříme, že s nimi budou cestující i řidiči více spokojeni. Co zůstává stále stejné, je cena jízdného, od ledna 2023 o jeho zdražení neuvažujeme,“ uvedl místostarosta České Lípy Jakub Mencl. Nové jízdní řády včetně výčtu změn najdou občané na webu města.

Přehled změn jízdních řádů Českolipské MHD od 11.12.2022:

1) Drobné minutové úpravy u školních linek 208 a 217:
a) u linky č. 208 od zastávky Purkyňova směrem na zastávku Antonína Sovy
b) u linky č. 217 od zastávky Karla Poláčka na zastávku Partyzánská

2) Dřívější odjezd u linky č. 209 spoje č. 7 v 7:00:
Současný odjezd ze zastávky Heřmaničky v 7:04 je posunut na 7:00, a to z důvodu možnosti přestupu na meziměstskou linkou č. 260 směrem do Mimoně (gymnázium). Díky této úpravě bude uvedený spoj na zastávce Purkyňova – nemocnice v 7:15 a autobus linky č. 260 bude odjíždět od 11.prosince 2022 v cca 7:19. Zároveň úpravou dojde k lepšímu možnému přestupu linky č. 209 na školní linku 218 z Vítkova na zastávce Žizníkov (5 minut na přestup).

3) Zajíždění linky č. 218 spoje č. 16 na zastávku Purkyňova:
Změna nastává z důvodu požadavku rodičů žáku ze školy 28.října na Špičáku, kde bude zajíždět uvedený spoj ze zastávky Obecní les i na zastávku Purkyňova ve 14:29. Dojde tím tak k zavedení dalšího spoje z uvedené zastávky linkou MHD č. 218 ke spoji ve 13:07 a 15:37. Meziměstská linka č. 455 k tomu navíc zajišťuje spojení s Dobranovem s odjezdem ve 12:47, 13:47 a 14:47.
Zdroj: Město Česká Lípa