Další změny jízdních řádů městské autobusové dopravy začnou platit od 1. září letošního roku. Jak avizuje starostka Hana Moudrá, změny ještě nekončí. Na základě připomínek občanů se budou měnit jízdní řády dál.
Jak jsme v Deníku již informovali, řada občanů nebyla s jízdními řády spokojená. Nejvíce připomínek bylo podle našeho průzkumu k tomu, že linky MAD nenavazují na vlaky. „Dřív to jezdilo líp, na nádraží jsme čekali jen čtvrt hodinky, ale teď čekáme i hodinu,“ uvedla Jana Barvířová.
Ve spolupráci s dopravcem upravilo proto město jízdní řády. „V této optimalizační fázi došlo k několika novým úpravám v trasování některých linek a úpravě časových poloh spojů. Dále došlo ke zkrácení jízdní doby a nastavení jízdních řádů tak, aby autobusy jezdily více v taktu a linky obsluhující stejné území v tzv. prokladu,“ říká starostka.
„Zkrácené intervaly na páteřních linkách, zkrácené doby jízdy na jednotlivých spojích a proklad linek pak umožní pravidelné odjezdy a příjezdy na hlavní nádraží ČD, tedy lepší návaznost na odjezdy a příjezdy vlaků, popřípadě autobusů,“ vysvětluje správce silniční dopravy městského úřadu Vít Horáček.
Od 1. září bude ve zkušebním provozu linka do Heřmaniček a do druhé poloviny Žízníkova na lince 209. Ve zkušebním provozu je také navýšení počtu spojů do oblasti Okřešic na lince 207. Z nově upravených jízdních řádů naopak kvůli malému zájmu cestujících byla vyřazena linka 201 (nahrazena 212), 217 (zrušena bez náhrady, cestující mohu využít linku 207) a 223 a 225 (spojeny v jednu linku 213).
„Systém vytváření jízdních řádů se celkově otevřel veřejnosti. Na internetových stránkách města je soustavně veřejnosti k dispozici jednoduchý připomínkovací formulář, ve kterém se mohou cestující vyjadřovat k jízdním řádům,“ upozorňuje Hana Moudrá.
„Konečnou fází, která se zároveň stane završením optimalizačního procesu, bude vstup městské autobusové dopravy do integrovaného dopravního systému v Libereckém kraji k 1. lednu 2009,“ dokončuje starostka.
Výčet změn linek českolipské městské autobusové dopravy je rozsáhlý, proto jej v kompletním znění přinášíme na straně 3.

Změny jízdních řádů městské autobusové dopravy v České Lípě od 1. září

Linka 505201 – Zrušena a nahrazena linkou 212, viz linka 212.
Linka 505202 – Jezdí v dopravních špičkách v intervalu + 20 min v prokladu s linkou 203 +10min z Lad. Linka 212, která nahrazuje linku 201, linku 202 doplňuje ve směru z Lad.
Linka 505203 – Jezdí v dopravních špičkách v intervalu + 20 min v prokladu s linkou 202 +10min resp. 212 z Lad .
Linka 505204 – Na lince je nastaven takt +30 min v prokladu s linkou 215 +15 min. po celý den.
Linka 505205 – Trasa linky zůstává stejná. Linka jezdí v prokladu s linkou 215 +20min.
Linka 505206 – Linka je prodloužena a nekončí v Častolovicích, ale pokračuje až do zastávky Hypernova. Toto řešení ve své podstatě zdvojnásobí počet spojů, kterými se mohou obyvatelé Častolovic, Manušic, Horní Libchavy dostat do České Lípy. Na linku jsou přidány spoje zajíždějící k ZŠ Partyzánská a umožňuje cestu žáků ze Slovanky přes Starou Lípu na Svárov a zpět.
Linka 505207 – Došlo ke zvýšení počtu spojů do Okřešic ve směru tam i zpět.
Linka 505208 – Pouze drobné posuny časových poloh v jízdních řádech.
Linka 505209 – Linka je prodloužena až do Heřmaniček a obsluhuje neobsloužené části Žízníkova a Heřmaniček. V jízdních řádech došlo k drobným úpravám časových poloh vzhledem k prodloužení linky.
Linka 505210 – Beze změny.
Linka 505 212 – Nová linka, která v části své trasy nahrazuje linku 201. Jede z Lad od Hypernovy po trase linky 202 až po zastávku Moskevská podjezd a pak po trase bývalé linky 201. Takto se linka stane podstatně zajímavější pro cestující. Linka 212 jede pouze jedním směrem a bude posilovat linku 202. Doba jízdy linky 212 je totožná s dobou jízdy linky 202 a tak bude jedno, zda-li pojede cestující linkou 202 nebo 212. Zpět linka jede jako linka 202, a proto je ve směru z vlakového nádraží na lince 202 více spojů, než-li v opačném směru.
Linka 505213 – Nová linka. Vznikla spojením linek 223 a 225 ve směru do zastávky Protool (Svárov). Umožní spojení oblasti Svárova se sídlišti Špičák, Sever a Lada ve všech potřebných časových polohách.
Linka 505215 – Linka již nezajíždí do průmyslové zóny. Frekvenci cestujících převzala rychlíková linka 235, která začíná i končí na zastávce Na Výsluní. Jezdí v prokladu s linkami 204 a 205. Nastaven takt + 30min.
Linka 505217 – Linka zrušena bez náhrady. Pracující v průmyslové zóně mohou využít linku 207, popř. linky 203.
Linka 505218 – Linka nezměněna.
Linka 505223 – Linka zrušena a nahrazena linkou 213. Ze získaných dat z odbavovacích strojků bylo zjištěno, že v oblasti Slovanky nebyl zaznamenán žádný nástup na spojích do práce. Frekvenci cestujících ze sídliště Slovanka pokryje linka 203.
Linka 505225 – Linka zrušena a nahrazena linkou 213.
Linka 505232 – Linka zůstává nezměněna.
Linka 505235 – Linka je prodloužena a do zastávky Na Výsluní a má za úkol přebrat frekvenci cestujících ze zkrácené linky 215.

Podle informací městského úřadu mohou občané dál připomínkovat jízdní řády. Konečné změny budou zavedeny do jízdních řádů, které začnou platit od 1. ledna příštího roku.