Zda si lidé z Doks budou moci do budoucna stále číst v zápisech z jednání zdejší rady a zastupitelstva osobní údaje projednávaných osob, rozhodovali zastupitelé na prosincovém zasedání. Dospěli k závěru, že zápisy osobní údaje budou i do budoucna obsahovat. Jméno a příjmení nebo adresu ale úřad zveřejní pouze v případě, že dojde k rozhodnutí. Do té doby osobní údaje dokumenty z jednání obsahovat nebudou.

Podnět k projednávání tématu anonymizace vzešel od tajemnice místního městského úřadu Petry Musilové. „Existují tu dva zákony. Jeden říká, že máme chránit osobní údaje, druhý zase, že lidé mají právo na svobodný přístup k informacím. Ty zákony jdou v podstatě proti sobě. Proto je potřeba, abychom se rozhodli, jakým způsobem to budeme dělat u nás,“ řekla Petra Musilová.

Mají se řídit zákonem

Zastupitelka Růžena Buriancová však připomněla odstavec osm A zákona o ochraně osobních údajů, jenž říká, že úřady mají poskytovat informace jen v souladu se zákony na jejich ochranu. Její názor podpořil ještě zastupitel Ivo Listoň.

„Nevím, proč bychom v záležitosti anonymizace měli jako zastupitelé něco odhlasovávat. Zákony mluví jasně, jsou platné a musí se dodržovat,“ podotkl Listoň.

Starostka Doks Eva Burešová byla pro to, aby se zápisy zveřejňovaly v anonymní formě. „Nechceme před lidmi nic skrývat, ale zároveň si myslím, že bychom neměli dávat veřejnosti všanc osobní údaje konkrétních lidí. Občané, kteří se budou o projednávanou věc zajímat, se mohou přijít informovat přímo k nám na úřad,“ upřesnila Burešová.

Podepisovali by mlčenlivost

Bývalý starosta Doks Zdeněk Krenický měl ale opačný názor. „Pokud bychom chtěli zápisy z jednání rady a zastupitelstva zveřejňovat bez osobních údajů, museli bychom jak my, tak lidé přítomní na zasedání zastupitelstva, podepsat prohlášení o mlčenlivosti. Protože v momentě vyslovení jména na jednání zastupitelstva se údaj stane veřejnou věcí. Nevím, jak bychom hlídali, aby se informace nedostala k někomu dalšímu,“ vysvětlil Krenický.

Po krátké diskuzi přišel místostarosta Karel Kapoun s návrhem, který nakonec zastupitelé schválili. „Myslím, že v momentě, kdy radní nebo zastupitelé záležitost projednají a přijmou určité rozhodnutí, se kterým budou dál pracovat, bychom osobní údaje měli zveřejnit. Já osobně se nechci schovávat za naše rozhodnutí,“ doplnil Kapoun.

Zákon o ochraně osobních údajů ukládá veškerým úřadům a také podnikatelům chránit citlivé údaje fyzických osob. Mezi ně patří například jméno, příjmení, rodné číslo nebo adresa. Naopak zákon o svobodném přístupu k informacím říká, že úřady musí poskytovat svým občanům informace, které souvisí s jejich činností.