Nyní jednadevadesátiletý stále vitální muž absolvoval střední šperkařskou školu v Turnově, poté během druhé světové války vystudoval Umprum v ateliéru profesora Štimpla, kde se specializoval v oboru užité sochařství a rytí skla a kamenů.

V roce 1943 se sám stal pedagogem na odborné řemeslnické škole. V roce 1946 přišel do Nového Boru a v necelých sedmadvaceti letech se ujal funkce ředitele zdejší české sklářské učňovské školy, která přes různé peripetie funguje ve městě dodnes.

Kromě pedagogické činnosti se věnoval i uměleckým aktivitám, pracoval jako výtvarník, rytec a brusič skla. Rovněž je autorem jakostních státních norem ČSN pro všechny zušlechťované výrobky ze skla, které byly produkovány českými sklárnami do devadesátých let dvacátého století.

Od roku 1986 je Josef Pecina v důchodu a nyní žije se svou manželkou v DPS v Novém Boru. Stále se aktivně věnuje výtvarnému umění a pravidelně se účastní vernisáží a výstav pořádaných ve Sklářském muzeu Nový Bor.

„Občanem Nového Boru jsem pětašedesát let. Velmi rád vzpomínám na období, kdy jsem do města pod Lužickými horami těsně po druhé světové válce přišel. Byl jsem mladý a plný odhodlání. Nový Bor se pak stal jakousi mou životní cestou. Toto město mi rovněž dalo mnohé profesní příležitosti a přineslo mi uspokojení z činností, jež jsem zde vykonával. Upřímně mám velmi dobrý pocit, že na konci svého života získávám takové významné ocenění,“ pronesl Josef Pecina.

Titul čestného občana Nového Boru si pak převzal v úvodu prosincového zasedání Zastupitelstva města, a to z rukou starosty města Jaromíra Dvořáka a místostarostky Stanislavy Silné.

Jana Maněnová