„Obchvat má být dlouhý necelý kilometr a půl a jeho hlavním cílem je odklonit veškerou tranzitní dopravu z historického centra města,“ popisuje starosta Zákup Radek Lípa. Obchvat by ulevil hlavně ulicím Mimoňská, Borská a také náměstí Svobody. Právě tudy nyní vede jediná cesta, kterou se mohou kamiony dostat do průmyslové zóny v Nových Zákupech.

Výstavbu obchvatu začalo město řešit už v letech 2008 a 2009, kdy k ní vznikly první písemné dokumenty a především projekt. „Ten se neustále přepracovává z důvodů změn v legislativě, při kterých se mění technické normy. Takže se muselo například doplnit veřejné osvětlení, ale také jsme museli řešit migrační cesty obojživelníků,“ vypráví starosta.

VÝKUPY POZEMKŮ

V první fázi muselo město řešit majetkoprávní situace. „Zjistilo se, že k výstavbě bude potřeba řada pozemků od soukromých vlastníků. Od roku 2010 tedy město pozemky vykupuje a nyní zbývá vykoupit poslední pozemek, kde však došlo k zádrhelu,“ uvedl Lípa.

V roce 2013 město přistoupilo na všechny požadavky vlastníka posledního pozemku, včetně ceny, a zbývalo již jen podepsat kupní smlouvu. „Před dvěma lety však majitel přestal komunikovat, a tak jsme museli přistoupit na vyvlastnění, což je proces, který je dlouhodobý,“ sdělil starosta Zákup.

Na tomto bodě se celá výstavba zasekla, a tak si občané Zákup ještě nějaký čas na obchvat počkají. Otřesy, které kamiony při průjezdu městem způsobují, budou mít podle starosty dále za následek narušování statiky domů v bezprostřední blízkosti komunikace.

Liberecký kraj má stavbu zařazenu mezi priority a zavázal se, že bude celou výstavbu za použití evropských fondů financovat. Odhadovaná cena je 60 milionů korun. Město financuje výkupy pozemků a dokumentaci, což Zákupy zatím stálo přibližně čtyři miliony korun.