Zájemci o studium budou muset v písemném testu získat určitý počet bodů, jinak je na školu nepřijmou. Novináře o tom informovala krajská radní pro školství Alena Losová. „Změny mají jediný cíl, přispět ke zvyšování kvality a efektivity ve vzdělávání v kraji a sjednotit standard přijímaných žáků," uvedla radní.

Zájemce o čtyřleté studium na gymnáziu bude muset dosáhnout v testu složeného ze tří částí minimálně 35 procent z celkového bodového hodnocení testu, pro víceletá gymnázia je hranice stanovena na 40 procent. Žáci budou testováni z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Maximem bude 180 bodů, pro čtyřletá gymnázia tak bude potřeba získat 63 body, pro víceletá 72 body.

Letošní přijímací řízení na střední školy zřizované Libereckým krajem se uskuteční 22. a 23. dubna, náhradní termín je 6. května.

Zájemce o studium s maturitou čeká stejně jako loni jednotná přijímací zkouška formou písemného testování. Letos ukončí základní školní docházku v Libereckém kraji 3253 žáků. Jedenáct krajských gymnázií přijme maximálně 720 žáků, z toho 330 do čtyřletého studia a zbytek do víceletého.

Letos se k povinnému testování poprvé přidají i uchazeči o obory s talentovou zkouškou umělecky zaměřené a sportovní gymnázia, tedy i Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor a Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov. U umělecky zaměřených oborů budou žáci letos poprvé skládat test z českého jazyka a obecných studijních předpokladů, na sportovních gymnáziích pak k nim přibude i matematika.

Talentová zkouška přitom u těchto škol tvoří v konečném hodnocení sedmdesát procent, zbytek hodnocení představuje výsledek testů a ostatní kritéria