V letošním, v pořadí už šestém ročníku Kabelkového bazaru přispěli lidé nákupem kabelky „z druhé ruky“ částkou 36 325 korun. Za ty se dá pořídit 1 435 obědů pro školáky, jejichž rodiče se dostali do tíživé sociální situace a nemohou je zaplatit. Děti jsou pak během delšího vyučování nejen hladové, ale automaticky je to vyčleňuje z kolektivu ostatních.

„Na konkrétním případu se ukazuje, jaký má akce smysl. Loni například velice pomohla jednomu z našich žáků, kterému bazar zaplatil obědy na školní rok. Mamince to přineslo velkou úlevu,“ glosovala ředitelka rynoltické základní školy Kateřina Rožcová.

Letos poputuje část výtěžku do ZŠ a MŠ Koberovy. Zaplatí obědy třem sourozencům. „Rodině to pomůže překlenout tíživé období, než tatínek nastoupí do nového zaměstnání,“ popsala vedoucí školní jídelny Světla Nováková, podle které byla matka na mateřské a otec přišel o práci.

Zbytek půjde už tradičně na konto projektu Obědy pro děti nadace Women for Women, která peníze přiděluje na základě metodiky, aby se dostal skutečně k těm potřebným. Za šest uplynulých let se díky němu podařilo vybrat téměř čtvrt milionu korun, za které se pořídilo 10 tisíc obědů.

Akce má motivační charakter i pro další organizace. „Moc se mi líbí, že kromě dobročinnosti má i ekologický charakter, protože kabelky jdou do oběhu hned dvakrát. Rádi bychom s vámi spolupracovali,“ uvedla o víkendu, kdy bazar proběhl, jedna z nakupujících, ze které se vyklubala zástupkyně zahraničního řetězce.

Některé kabelky poputují i do zahraničí. „Dcera si tu koupila kabelky, našla dokonce i nějaké značkové. Charitu podporujeme rádi,“ popsal jeden z nakupujících a uvedl, že je z Nizozemí.

Cílem akce nebylo jen přispět potřebným dětem, ale pobavit i účastníky bazaru, kteří ho přišli podpořit nákupem darovaných kabelek z druhé ruky. Doprovodný program obstaralo nejen vystoupení liberecké hudebnice Markéty Nikendey, ale tradičně i módní přehlídka spojená s dražbou kabelek od známých hereček. Nejvíc lidé přihazovali na kabelku od Dany Batulkové, která začala na vyvolávací ceně 200 korun, nakonec si ji ale nový majitel odnesl za 2 500 tisíc.

Na aukci dorazili i někteří politici. Předloni to byl například prezidentský kandidát, lékař Marek Hilšer, letos přispěli na obědy Starostové. Liberecký radní Jiří Šolc a zastupitel Jan Berki. Ten si také odnesl jeden z nejvzácnějších kousků aukce, skleněnou kabelku vyrobenou přímo pro Kabelkový bazar v harrachovské sklárně Novosad a syn.

Smyslem celé akce bylo upozornit na to, že i přesto, že se České republice daří ekonomicky dobře a že máme jednu z nejlepších sociálních sítí na světě, stále zůstává dost lidí, kteří se náhle dostanou do tíživé situace a nastavený systém jim nedokáže pomoci. „Například když maminka na mateřské zůstane po rozvodu bez prostředků, protože otec neplatí alimenty, ale dávky se vypočítávají z předchozího období, takže na ně nedosáhne. Nebo jde o samoživitelky, které vydělávají jen něco málo přes minimální mzdu a také jsou bez nároku,“ popsala jedna ze sociálních pracovnic.

I přes tyto křiklavé případy ale narůstá počet dětí, které se k obědům ve škole, často jedinému teplému a kvalitnímu jídlu za den, dostanou. A to nejen díky zmíněné nadaci, ale i projektu ministerstva práce a sociálních věcí, který čerpá na potravinovou pomoc pro školáky z programu EU. Ten potrvá do roku 2020, v dalším pětiletém období by měla být ale opět vyhlášen. „Je dobře, že se děti konečně dostávají do popředí zájmu evropských politiků,“ ocenila Eva Martinková z Krajského úřadu v Liberci, který se do projektu zapojil před pěti lety jako jeden z prvních. Dnes své zkušenosti předává i ostatním. Letos poprvé se zapojily všechny kraje v ČR.

O pomoc pro své školáky mohou žádat jednotlivé základní a mateřské školy, pokud vědí, do jaké situace se rodina dostala. Pokud školu požádají a spolupracují na žádosti, dostane se tak podle Martinkové na každé z potřebných dětí.

Kabelkový bazar by se neobešel bez pomoci mnoha ochotných lidí. Poděkování patří: Vedení OC Forum Liberec za poskytnutí prostoru a techniky, zvláště pak zaměstnancům ostrahy a údržby za příkladnou spolupráci. Hercům Martinu Poláchovi a Karlu Zimovi za pomoc s dražbou. Sklárně Novosad a syn a společnosti Preciosa za darování unikátních kabelek. Zaměstnancům krajské knihovny, krajského úřadu, krajské knihovny a Leoně Šírové za vytvoření sběrných míst. A dobrovolníkům, kteří pomáhali při organizaci, prodeji a přehlídce: Mirce, Alici a Simoně Pollákovým, Aleně a Báře Preislerovým, Kateřině Rožcové, Jiřině Michálkové, Filipu Černému, Nicolette Schelzig, Heleně Šťastníkové, Ince Henzlové a zvláštní poděkování patří všem, kteří přispěli darováním nebo nákupem kabelky.