Jen v okolí obce Lindava už stačil vykácet plochu větší než 35 tisíc metrů čtverečných, což je přibližně stejná plocha jako je rozloha pěti fotbalových hřišť. Rozsáhlého kácení si všimli jak občané, tak úředníci městského úřadu ve Cvikově a obecního úřadu v Kunraticích u Cvikova, na jehož území bylo vykáceno také značné množství dřevin.


Kácel bez povolení
„Kácet stromy mimo les bez povolení může jen fyzická osoba, a to pouze za splnění několika podmínek: obvod stromů nesmí být větší než 80 centimetrů ve výšce, 130 centimetrů nad zemí a pozemek nesmí být významným krajinným prvkem,“ vysvětluje referentka životního prostředí městského úřadu ve Cvikově Lucie Kolbabová. „Ani jednu z těchto podmínek tyto stromy nesplňují. Nejenže jsou stromy velké, ale některé pozemky jsou vedené jako významný krajinný prvek a některé jsou dokonce vedené jako lokální biocentra. To majitel ví, a proto o povolení požádal,“ pokračuje.
„Řízení o povolení kácení jsme však začátkem března zastavili a povolení nevydali. I přesto majitel pozemku stromy vykácel,“ dodává s tím, že nyní jsou bohužel veškeré dřeviny pokáceny a z pohledu zákona tedy bude muset řízení o povolení zastavit, protože už není o čem rozhodovat.
Obec Kunratice u Cvikova povolení vydala, avšak podle slov starosty obce Karla Minaříka shledali při kácení určitá pochybení a celou věc předali, stejně jako Cvikov, k prošetření oblastnímu inspektorátu životního prostředí v Liberci, který se případu ujal.
Postup vyšetřování popsal inspektor Lukáš Hudec. „Celý proces by se dal rozdělit na tři fáze. V první řadě jsme zjistili stav přímo na místě. Kromě jiného jsme zhotovili fotodokumentaci a odhadly velikost vykácených ploch,“ vysvětluje.
„Nyní už jsme tedy v další fázi a zjišťujeme právní stav věci, a to především to, zda si majitel zajistil potřebná povolení od obecních úřadů. V tomto případě jsme už zjistili několik nedostatků a zahájili jsme proto i třetí krok, tedy dohledání odpovědné osoby,“ dodává s tím, že teprve po důkladném prošetření celého případu přejdou k případným řízením o uložení pokuty, či k nařízení nápravných opatření.


Vyhrožoval násilím
Jak už jsme informovali, majiteli pozemků se vůbec nelíbí zájem redaktorů Deníku, a proto se uchýlil k výhrůžkám násilím, které zopakoval i vůči muži, jenž se o celou věc také zajímá.
Zdokumentovat stav poničených dřevin v Kunraticích se v úterý pokusil místní učitel Jiří Stránský, který je kromě toho také členem komise na ochranu životního prostředí v nedalekém Cvikově. Také on však narazil na odpor majitele pozemků i dělníků, kteří právě sváželi dřevo ze zpustošeného háje.
„Několikrát jsem se byl podívat v Lindavě, kde se také kácí ve velkém a pozemky vlastní tentýž majitel. V Kunraticích jsem byl podruhé. Když jsem vytáhl fotoaparát, začal na mě vulgárně pokřikovat jeden z dělníků a rychle se ke mně blížil,“ vypráví Jiří Stránský svůj zážitek. „Přišel ke mně a oslovil mě. Byl velmi neomalený a vyhrožoval mi násilím,“ pokračuje.
„Co tu chceš frajere? Já tu jen pracuju a nestojím o žádné focení. Ty fotky smaž nebo ti rozbiju hubu,“ vzpomíná na slova, kterými ho jeden z dělníků nevybíravě častoval.
„Ukázal jsem mu fotoaparát a vysvětlil mu, že je to starý přístroj a že na snímcích stejně nebude nic poznat. Výhružkami mě donutil, abych mu ukázal obsah zavazadel připevněných na kole. Měl jsem strach a nechápal jsem vůbec co se děje, tak jsem mu raději vyhověl. Když dosáhl svého tak mi znovu výhružně vysvětloval, že mám okamžitě odjet a pak odešel za svými kumpány,“ dodává na závěr s tím, že se diví orgánům místní samosprávy i státní správy, že od ledna, kdy v okolí Cvikova kácení začalo, nedokázaly podniknout žádné kroky, aby tomu zabránily.