Studentskou konferencí pokračovala včera dlouhodobá akce Českolipský geologický rok 2007. V tělocvičně Střední odborné školy Lužická se sešli nejen studenti školy, ale také odborníci na geologii, aby vyslechli referáty osmi studentů na toto téma.
„Na konferenci přijela přednášet i jedna studentka libereckého gymnázia,“ řekl ředitel školy Jiří Kučera. Zúčastnění řečníci hovořili o svých geologických výzkumech, které prováděli po celém Libereckém kraji. Po každém referátu následovaly zvídavé otázky přítomných odborníků i zúčastněných studentů českolipské školy.
Konference byla třetím dílem Českolispkého geologického roku, který začal velkou burzou minerálů a také otevřením geologického parku v areálu školy, který byl slavnostně otevřen letos v květnu. V unikátním parku se mohou návštěvníci pohybovat po třech trasách. Červený okruh představuje horniny vyvřelé, na zelené trase jsou horniny usazené a fialový okruh patří horninám přeměněným.
„Geologický park v našem pojetí se od ostatních liší tím, že je pojat jako klíč k určování hornin, tedy jako praktická učební pomůcka pro středoškoláky. Proto jsme pro expozici vybrali především horniny dané středoškolskými osnovami,“ uvedl autor geoparku Pavel Rückl. V budoucnu by se měl rozrůst o další ukázky hornin regionu a také petrologické zajímavosti.
V geoparku je k vidění takézvláštní hornina orstejn, neboli železivec, který souvisí s unikátními železito-křemičitými tzv. „marťanskými kuličkami“, které se vyskytují v okolí České Lípy a v současné době probíhá jejich podrobný průzkum. Českolipský geologický rok má vyvrcholit na podzim mezinárodní konferencí právě o vztahu Českolipska k výzkumu Marsu. „Nevíme, zda se plánovaná akce uskuteční, neboť jsme nezískali potřebný grant,“ dodal Pavel Rückl.

Další zprávy z regionu najdete zde