MIMOŇ - Na bezpečnost v ulicích Mimoně by měly v blízké budoucnosti dohlížet kamery monitorovacího systému. Město hodlá kamerami prozatím obsadit centrum města. Později by se měl monitorovací systém rozšířit i do ostatních částí města. Pomohlo by to především v boji proti vandalismu, který je v Mimoni dlouhodobým problémem.