Další kamiony tak zhoršují například průjezd dopravou enormně zatíženým městem Mimoň, jehož starosta varuje, že pokud krajský plán úředníci zhatí, uzavře klíčovou ulici v centru.

Objíždění mýta chce Liberecký kraj zamezit novými značkami u Zákup, Mimoně a Jablonného v Podještědí. Krajská správa silnic Libereckého kraje (KSS LK), která má projekt na starosti, však podle policie svou žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích zaslala na dopravní inspektorát s neúplnými podklady a musí je doplnit. „Krajské ředitelství policie vydá k řádně předložené žádosti písemné stanovisko,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Jak konstatovala, na nedávné schůzce s představiteli kraje postup detailně vysvětlil vedoucí dopravní policie v kraji Jaroslav Řehák a informoval o tom, že specializovaná projekční kancelář svolá v první polovině února jednání, kde slibuje projednat předložené žádosti a navrhnout řešení zákazu vjezdu tranzitní nákladní dopravy na dotčené silnice.

„Od krajského ředitelství policie teď máme nesouhlasné stanovisko. Policie chce doplnit nějaké dopravní značky, na tom se pracuje, ale hlavně doložit, co omezení způsobí na ostatních pozemních komunikacích,“ komentoval krajský náměstek pro dopravu Jan Sviták.

O omezení rozhodují kromě dopravních inspektorátů policie také silniční správní úřady a úřady obcí s rozšířenou působností.

„Asi nás nepodpoří“

Na schůzce s policisty a s KSS LK u hejtmana byl také starosta Mimoně Petr Král. Podle jeho názoru mají zástupci policie obavy, aby se doprava ze silnic, na kterých má být zakázán vjezd tranzitu, nepřemístila jinam. „Takto argumentují policisté z vedlejších krajů,“ upřesnil Král, který tvrdil, že rozhodovat budou hlavně úředníci jednotlivých obcí s rozšířenou působností. „Můj osobní názor je, že zákaz vjezdu tyto obce z ostatních krajů nepodpoří, aby se z toho nestal precedens a aby ostatní starostové také nechtěli obdobné zákazy kamionové dopravy a konečně ji přemístili, tam kam patří, a to na silnice prvních tříd a dálnice, jak je to obvyklé jinde v Evropě,“ řekl Král.

Zároveň chválil, že Mimoni už pomáhají zákazové značky, které Liberecký kraj umístil na silnici od České Lípy a Mnichova Hradiště, kde je nyní zákaz vjezdu nad 7,5 tuny na nápravu – u mostků na silnicích. „Vyjednám s celní správou, že sem bude posílat váhy na měření hmotnosti, které kraj zakoupil a certifikuje je pro tyto účely,“ dodal starosta Král.

Jak upozornil, ještě vyčká na vyjádření příslušných orgánů k zákazovým značkám, a pokud bude toto řešení zamítnuto, tak město Mimoň vyhlásí zákaz vjezdu nákladní dopravě nad 12 tun do stále frekventované ulice Malá. „Jedná se o silnici čtvrté třídy, tato ulice nebyla stavěna pro současnou dopravu a město Mimoň nemá povinnost ji ani opravit ve prospěch této dopravy,“ varoval starosta Petr Král. „Myslím, že nás Liberecký kraj v této věci podpoří.“

S 1. lednem 2020 se rozšířila povinnost platit mýtné u nákladních aut s hmotností nad 3,5 tuny a autobusů na dalších 868 kilometrů silnic I. třídy. Stalo se tak přes několikaletý odpor krajů, obcí i samotných autodopravců. „Mýto není nic jiného než daň a pro tuzemské dopravce není toto zvýšení nákladů snadné dostat do cen,“ uvedl Martin Felix ze sdružení automobilových dopravců. Podle něj kamionů na silnicích sice přibývá, ale jen těch zahraničních. „Polovina českých dopravních firem se dnes pohybuje ve ztrátě. Jejich práci přebírá východní konkurence, která zde ovšem daně neplatí, a situace tak má i významné dopady na státní rozpočet,“ tvrdil Felix.

Liberecký kraj hodlá regulovat tranzitní dopravu na úsecích silnice II. třídy II/262 Česká Lípa – Zákupy a II/270 Jablonné v Podještědí – Mimoň a dále na Mnichovo Hradiště. Za umístění nových značek zaplatí zhruba čtyři miliony korun bez DPH.