Projekt vzniká pro nejhustěji obydlenou a zastavěnou část takzvaných Starých Lad vpravo od silnice I/9 ve směru od Nového Boru. V této místní části splašková kanalizace chybí, odvod odpadních vod nyní obyvatelé řeší individuálně žumpami s vyvážením, případně domovními čistírnami.