Připojení na kanalizaci, které nařizuje zákon, není pro řadu subjektů lacinou záležitostí. O pomoc při budování přípojky kanalizace požádala TJ Spartak Dubice.
„Požádali jsme město o pomoc při napojení šaten u hřiště v Dubici,“ potvrdil předseda TJ Spartak Dubice Karel Hajný. „Nevíme totiž, kde jinak sehnat peníze. Jsme malá tělovýchovná jednota a finance, které dostáváme, nám ztěží stačí na naši činnost,“ vysvětlil. Přípojka, která by napojila objekt tělovýchovné jednoty, bude podle předběžných propočtů stát 230 tisíc korun.
Město vybudovalo veřejné části přípojek splaškové kanalizace v Dubici tak, aby umožnilo jejím obyvatelům co nejjednodušší a nejrychlejší připojení. Chtělo tak zamezit průsaků splašků do tamějšího koupaliště. Přínos pro čistotu vody lze zatím jen těžko hodnotit, protože je napojena jenom asi polovina objektů.
„Vybudovali jsme 39 veřejných částí přípojek, cena jedné je v průměru 55 tisíc korun,“ upřesnila Jolana Nebřenská, pověřená vedením ORMI. Odbor průběžně vyzývá občany, aby přípojky převzali za symbolickou korunu. „Dosud jsme uzavřeli pouze 20 smluv o převodu,“ dodává Jolana Nebřenská.
Hřiště Spartaku Dubice má podle ní možnost připojení s dalšími vlastníky rodinných domků.
Jak sdělil místostarosta Jan Stejskal, žádost TJ Spartak Dubice nepodpoří. „Obáváme se, že bychom vytvořili precedens pro vlastníky domů a nemovitostí, kteří by nás zahrnuli žádostmi,“ řekl Jan Stejskal.
Jedinou možnou formou je podle ně investiční fond, který bude na tyto účely poskytovat půjčky. „Na únorovém zastupitelstvu předložím návrh pravidel investičních půjček na vybudování přípojek ke kanalizačnímu řadu,“ pokračuje místostarosta.
Vede jej k tomu skutečnost, že podle zákona budou muset do roku 2013 majitelé nemovitostí tam, kde je kanalizace, napojit své objekty na řad.
„Půjčky budou určeny jak pro občany tak i pro organizace,“ dodal Jan Stejskal.

Další zprávy z regionu najdete zde