„Do 20. května odevzdáme žádost o finanční grant na přípravu projektu vybudování multifunkčního prostoru v bývalém hotelu Slavie. Žádost podáváme v rámci norských fondů,“ uvádí starostka Dubé Zdeňka Šepsová. Radnice bude rovněž usilovat o peníze na obnovu historického jádra města. Na financování projektů by se radnice měla podílet patnácti procenty z celkových nákladů.
Rozhodnutí mají
Na dalších nákladných projektech, které by mohla zafinancovat Evropská unie, se v současné době pracuje, prioritou je dokončení kanalizace. „Nyní již máme územní rozhodnutí a žádáme o stavební povolení. Náklady na dobudování kanalizační sítě činí dvanáct milionů korun,“ dodává starostka. Odkanalizování se aktuálně týká nejen okrajových částí města, ale i mnoha ulic v centru Dubé.
Mezi dlouhodobé plány města patří i kompletní obnova nedamovského rekreačního areálu či dobudování infrastruktury. „Jedná se o velmi nákladné investice, které se budou moci realizovat během několika příštích let. Samozřejmě se budeme snažit získat finance i z jiných zdrojů, ale právě vzhledem k nákladnosti jsou nejvhodnější granty Evropské unie. Krajské dotace takové investice nepokryjí,“ podotýká Z. Šepsová.