„Nové vedení společnosti jsme nejprve seznámili se současnou situací, protože od doby prvotního projednávání překanalizování našeho města došlo v SVS k personálním změnám. Bylo nám sděleno, že se budou snažit městu pomoci,“ řekla starostka města Miloslava Hudaková.
Zákupy jsou společně s dalšími městy okresu zařazeny do projektu „Čistá Ploučnice“. Podle informací Deníku by SVS měla na jaře příštího roku vědět, zda dostane na vybudování kanalizace v Zákupech finance z fondů Evropské unie.
„Generální ředitel nás ubezpečil, že jsou v tomto programu Zákupy zařazeny na prvním místě. Pokud SVS finance z fondů EU nedostane, bude muset překanalizování zaplatit z vlastních prostředků,“ dodala starostka.
„Toto překanalizování je velice nutné. Budeme muset žádat o dotace na zbudování nové sítě i v jiných částech města. Zde vznikají další pozemky pro stavbu rodinných domů, a proto je vybudování kanalizační sítě nezbytnou nutností,“ vyjádřila se místostarostka Sylva Moravcová.