Řada obyvatel Dubice se stále městu nepřihlásila kvůli připojení na nově vybudovanou kanalizaci v této městské části. Místní občané musí podepsat smlouvu o převodu části kanalizačních přípojek , které vedou od řadu na hranici jednotlivých soukromých pozemků.
„Přípojky, které město vybudovalo na vlastní náklady, je nyní nutné převést na majitele pozemků. Proto je nutné, aby se ti, kterých se převod týká, přihlásili na odboru rozvoje, majetku a investic,“ uvedla mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová.
Někteří tak již učinili, řada dubických občanů ale s kontaktováním radnice otálí. A to i přesto, že jim tuto povinnost ukládá zákon. „Počkáme, jak lidé zareagují na druhou výzvu. Zatím žádné další opatření nechystáme,“ odpověděla mluvčí na otázku, jak bude město postupovat v případě, když se někteří lidé z Dubice k podepsání smlouvy nedostaví.
Kanalizaci nechalo město vybudovat především kvůli do té doby problematické likvidaci odpadních vod v Dubici. Pomoci by ale mohla i zdejšímu koupališti. „Vybudování veřejných částí přípojek významně ulehčilo vlastníkům jednotlivých nemovitostí napojení na kanalizační řad. Toto rozhodnutí by mělo přispět ke snížení ekologické zátěže lokality dubického koupaliště,“ vysvětlil dále místostarosta České Lípa Jan Stejskal.
Za převod přípojky zaplatí každý tisíc korun na pokrytí administrativních nákladů. „Při osobním jednání spolu s uzavřením smlouvy také obdrží veškeré potřebné doklady a doplňující informace,“ dodala Šárka Tomášková, referentka odboru rozvoje, majetku a investic.

 

Další zprávy z českolipského regionu